"Co možná nejvíce světla, vzduchu, radosti a jednoduchosti..." Prvky utopického myšlení v historii městského plánování

Barbora Vacková

Abstrakt

Článek nabízí možný přístup k idejím městského plánování od antiky až k současnosti, které můžeme najít ve filozofické, urbanistické a vědecké tradici. Ve druhé části se text zabývá avantgardním urbanismem první poloviny 20. století, zejména v českém kontextu města Zlína a ostravského regionu.

Klíčová slova

město; průmyslové město; modernizace; racionalizace; dohled; urbanismus; utopie

Plný Text: