"Co možná nejvíce světla, vzduchu, radosti a jednoduchosti..." Prvky utopického myšlení v historii městského plánování

Barbora Vacková

Abstrakt

Článek nabízí možný přístup k idejím městského plánování od antiky až k současnosti, které můžeme najít ve filozofické, urbanistické a vědecké tradici. Ve druhé části se text zabývá avantgardním urbanismem první poloviny 20. století, zejména v českém kontextu města Zlína a ostravského regionu.

Klíčová slova

město; průmyslové město; modernizace; racionalizace; dohled; urbanismus; utopie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Benjamin, W. 1979. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon.

Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Campanella, T. 1979. Sluneční stát. Praha: Mladá fronta.

Claeys, G.; Sargent, L. T. (eds.) 1999. The Utopia Reader. New York – London: New York University Press.

Daria, S. 1967. Le Corbusier, sociolog urbanismu. Praha: Odeon.

Faubion J. D. (ed.) 2000. Michele Foucault. Power. Penquin Books.

Fourier, Ch. 1950. Výbor z díla. Praha: Orbis.

Hall, P. 1999. The Cities in Civilization, Culture, Innovation and Urban Order. London: Phoenix.

Hegemann, W. 1913. Der Städtebau: nach den Ergebnissen der allgemeinen Städtebau-Ausstellung in Berlin nebst einem Anhang: Die internationale Städtebau-Ausstelung in Düsseldorf. Berlin: Verlag Ernst Wasmuth A.-G.

Hrůza, J. 1965. Teorie města. Praha: Nakladatelství akademie věd.

Hrůza, J. 1967. Města utopistů. Praha: Československý spisovatel.

Hrůza, J. 2002. Charty moderního urbanismu. Praha: Agora.

Hrůza, J.; Zajíc, J. 1999. Vývoj urbanismu II. Praha: ČVUT.

Hrůza, J.; Zajíc, J. 2002. Vývoj urbanismu I. Praha: ČVUT.

Inwood, S. 2003. Historie Londýna. BB art.

Jacobs, J. 1970. The Economy of Cities. New York: Vintage Books.

Johnson, P. 1998. Zrození moderní doby, devatenácté století. ACADEMIA.

Kumar, K. 1991. Utopianism. Buckingham: Open University Press.

Lockwood, M. 1967. „The Experimental Utopia in America.“ In F. E. Manuel (ed.) Utopias and Utopian Thought. Boston: Beacon Press.

Macek, J. 1925. Socialismus. Praha: Státní nakladatelství.

More, T. 1978. Utopie. Praha: Mladá fronta.

Mumford, L. 1967. „Utopia, the City and The Maschine.“ In F. E. Manuel (ed.) Utopias and Utopian thought. Boston: Beacon Press.

Musil, F. 2003. „Výstavba rodinných domků fi rmy Baťa ve Zlíně.“ In V. Šlapeta, F. Musil,

V. Janáček (eds.) Funkcionalismus na Moravě. Brno: EXPO DATA.

Ouředník, P. 2004. „Utopus to byl, nikoli ostrov, kdo učinil mě ostrovem.“ Souvislosti 15: 118–145.

Owen, R. 1960. Vybrané spisy. Praha: Státní nakladatelství politické literatury.

Park, R. E. 1966. „Město: Náměty pro výzkum lidského chování v městském prostředí.“ In říspěvky k sociologii města a bydlení. Praha: VŠP ÚV KSČ.

Sennett, R. 1996. Flesh and Stone. W. W. Norton.

Wagner, O. 1910. Moderní architektura. Praha: Jan Laichter.

Tomolová, V.; Žáček, R. 1995. Havířov. Havířov: Město Havířov.

Kozlík, J. 1996. Aktuální historie: Kapitoly o zkušenostech pokusných škol ve Zlíně. Přerov: Muzeum Komenského.

Weber, M. 1962. The City. New York: Collier Books

https://doi.org/10.5817/SOC2006-2-97