Muž davu

Walter Benjamin

Abstrakt

Tento původní překlad textu Waltera Benjamina patří mezi jeho rozptýlené, nedokončené črty zkoumající měnící se městskou společnost devatenáctého století, většina z nichž byla publikována pod názvem Pasáže. Benjamin čerpá z citací literární produkce konce 19. století a používá je k vypracování teoretického obrazu městského života v přicházejícím průmyslovém věku. Více než o detailní vykreslení města samotného se zajímá o změny, jímž jsou jeho obyvatelé vystaveni, když na ně doléhají tlaky prostředí. Benjamin zaznamenává proměňující se struktury vnímání moderního člověka a nachází jejich symbolické vyjádření v "muži davu".

Klíčová slova

městský občan; městský prostor; flanér; literární obraz města; Londýn; Paříž

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/SOC2006-2-35