Exkluze v liberálním státě: případ politiky imigrace a občanství

Christian Joppke

Abstrakt

Cílem tohoto článku je ukázat, jak liberálně-univerzalistická logika práv jedince a ne-diskriminace vpadla do oblasti vytyčování hranic a definice členství, které jsou často líčeny pod vlivem partikularistického budování národa. Současné západní státy pokračují v „exkluzi“, avšak individuálním a sebe-limitujícím způsobem, který se značně liší od otevřeně diskriminačních exkluzí na úrovni skupiny, uplatňovaných v minulosti. Toto stěží představuje nový náhled: političtí sociologové globálních lidských práv obhajují tento argument již nejméně po jedno desetiletí. Jedná se však o natolik závažnou záležitost, že je vhodné ji znovu vyjádřit a s požadovanou detailností čelit překvapivě vytrvalému obrazu národů a nacionalismu v literatuře, obrazu „nacionální exkluze“ a „skupinového vlastnictví“ státu jako v podstatě neměnného „stínu modernity“.

Klíčová slova

občanství; diskriminace; imigrace; liberalismus; národy a nacionalismus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bade, K. J. 1984. Auswanderer, Wanderarbeiter, Gastarbeiter. Ostfi ldern: Scripta Mercaturae.

Bell, D. 1975. „Ethnicity and Social Change.“ In N. Glazer, D. P. Moynihan (eds.) Ethnicity, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Blainey, G. 1984. All for Australia. North Ryde: Methuen Hayes.

Brubaker, R. 1992. Nationhood and Citizenship in France and Germany. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Carens, J. 1987. „Aliens and Citizens: The Case for Open Borders.“ Review of Politics, 49 (2): 251–73. https://doi.org/10.1017/S0034670500033817

CDU (Christlich-Demokratische Union Deutschlands) 2000. Arbeitsgrundlage für die Zuwanderungs-Kommission der CDU Deutschlands. Berlin, November. Online dokument dostupný z: <http://www.cdu.de>

Deutsch, K. W. 1957. Political Community and the North Atlantic Area. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Dietrich, S. 2000. „Die Inländerfrage.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25 October, s. 1.

Dworkin, R. 1978. „Liberalism.“ In S. Hampshire (ed.) Public and Private Morality, Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511625329.007

Fetzer, J. S. 2000. Public Attitudes toward Immigration in the United States, France, and Germany. New York: Cambridge University Press.

Freeman, G. 1995. „Modes of Immigration Politics in Liberal Democratic States.“ International Migration Review, 29 (4): 881–902. https://doi.org/10.1177/019791839502900401

Goodwin-Gill, G. 1978. International Law and the Movement of Persons between States. Oxford: Clarendon Press.

Gosewinkel, D. 2001. Einbürgern und Ausschliessen. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht.

Guiraudon, V. 2000. Les Politiques d’immigration en Europe. Paris: L’Harmattan.

Hailbronner, K.; Renner, G. 2001. Staatsangehörigkeitsrecht. Munich: Beck.

Hampton, J. 1995. „Immigration, Identity, and Justice.“ In W. Schwartz (ed.) Justice in Immigration, New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511663789.004

Hansen, R.; Weil, P. (eds.) 2002. Dual Citizenship, Social Rights, and Federal Citizenship in the US and Europe. Oxford: Berghahn.

Ignatieff, M. 2001. Human Rights as Politics and Idolatry. Princeton, NJ: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400842841

Jacobson, D. 1996. Rights across Borders. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Joppke, Ch. 2001. „The Legal-Domestic Sources of Immigrant Rights.“ Comparative Political Studies, 34 (4): 339–66. https://doi.org/10.1177/0010414001034004001

Joppke, Ch. 2004a. „The Retreat of Multiculturalism in the Liberal State.“ British Journal of Sociology, 55 (2): 237–57. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2004.00017.x

Joppke, Ch. 2004b. „Primordial Beliefs and Immigration Policy: The Case of Britain’s Patrials.“ In J. Alexander, G. Marx, C. Williams (eds.) Self, Social Structure, and Beliefs: Exploration in Sociology, Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520241367.003.0013

Joppke, Ch. 2005a. Selecting by Origin: Ethnic Migration in the Liberal State. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Joppke, Ch. 2005b. „Are Non-discriminatory Immigration Policies Reversible? Evidence from the United States and Australia.“ Comparative Political Studies, 38 (1). https://doi.org/10.1177/0010414004270887

King, G.; Keohane, R. O.; Verba, S. 1994. Designing Social Inquiry. Princeton, NJ: Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400821211

Kymlicka, W. 1995. Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198290918.001.0001

Kymlicka, W. 2002. „Territorial Boundaries.“ (Nepublikovaný rukopis.)

Lewis, M. D. 2000. The Company of Strangers: Immigration and Citizenship in Interwar Lyon and Marseille. Disertační práce, obor „History“, New York University.

Luhmann, N. 1982. The Differentiation of Society. New York: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/luhm90862

Mann, M. 1997. „Has Globalization Ended the Rise and Rise of the Nation-State?“ Review of International Political Economy, 4 (3): 472–96. https://doi.org/10.1080/096922997347715

Marx, A. 2002. „The Nation-State and its Exclusions.“ Political Science Quarterly, 117 (1): 103–26. https://doi.org/10.2307/798096

Marx, A. 2003. Faith in Nation: Exclusionary Origins of Nationalism. New York: Oxford University Press.

Mill, J. S. 1991. Considerations on Representative Government. Buffalo, NY: Prometheus Books.

Miller, D. 1995. On Nationality. Oxford: Clarendon Press. Offe, C. 1998. „ ,Homogeneity‘ and Constitutional Democracy.“ Journal of Political Philosophy, 6 (2): 113–41. https://doi.org/10.1111/1467-9760.00049

Orentlicher, D. 1998. „Citizenship and National Identity.“ In D. Wippmann (ed.) International Law and Ethnic Confl ict, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Pickus, N. 2001. „Which America? Nationalism among the Nationalists.“ (Nepublikovaný rukopis).

Rosberg, G. 1983. „Discrimination against the ,Nonresident‘ Alien.“ University of Pittsburgh Law Review, 44: 399–407.

Rubio-Marin, R. 2000 Immigration as a Democratic Challenge. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511491122

Schoenwaelder, K. 2004. „Why Germany’s Guestworkers Were Largely Europeans.“ Ethnic and Racial Studies, 27 (2): 248–65. https://doi.org/10.1080/0141987042000177324

Scott, J. C. 1998. Seeing Like a State. New Haven, CT: Yale University Press.

Silagi, M. 1999. Vertreibung und Staatsangehörigkeit. Bonn: Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen.

Slaughter, A.-M. 2004. „Disaggregated Sovereignty.“ Government and Opposition, 39 (2): 159–90. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00119.x

Soysal, Y. 1994. Limits of Citizenship. Chicago: University of Chicago Press.

Stone-Sweet, A. 2000. Governing with Judges. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198297718.001.0001

Taguieff, P.-A. 2001. The Force of Prejudice. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Tamir, Y. 1993. Liberal Nationalism. Princeton, NJ: Princeton University Press.

US Commission on Immigration Reform 1997. Becoming an American. Washington, DC: Government Printing Offi ce.

Walzer, M. 1983. Spheres of Justice. New York: Basic Books.

Warner Parker, A. 1924. „The Quota Provisions of the Immigration Act of 1924.“ American Journal of International Law, 18 (4): 737–54. https://doi.org/10.2307/2188847

Weber, M. 1971 [1895]. „Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik.“ Obnovené vydání in M. Weber Gesammelte Politische Schriften. Tübingen: Mohr.

Weil, P. 1995. „Racisme et discrimination dans la politique française de l’immigration.“ Vingtieme siecle, July–Sept.: 77–102. https://doi.org/10.3406/xxs.1995.3182

Weil, P. 2001. „Access to Citizenship.“ In A. Aleinikoff , D. Klusmeyer (eds.) Citizenship Today. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

White Paper (UK Government) 2002. Secure Borders, Safe Haven. London: The Stationery Office.

Wimmer, A. 2002. Nationalist Exclusion and Ethnic Confl ict: Shadows of Modernity. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511490415

Young, I. M. 1990. Justice and the Politics of Difference. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Zolberg, A. 1999. „Matters of State: Theorizing Immigration Policy.“ In C. Hirschman, P. Kasinitz, J. DeWind (eds.) The Handbook of International Migration. New York: Russell Sage Foundation.

https://doi.org/10.5817/SOC2006-1-55


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích
Radka Klvaňová
Sociální studia / Social Studies  ročník: 6,  číslo: 1,  první strana: 91,  rok: 2009  
https://doi.org/10.5817/SOC2009-1-91