Paradoxy občanské společnosti

Frank Trentmann

Abstrakt

Článek nabízí některá předběžná kritéria, která by měla sloužit pro zásadnější historické pojednání o klíčových teoretických otázkách: o vztahu mezi asociacemi a demokracií, mezi sociabilitou a veřejnou sférou, mezi občanskou společností a náboženstvím a mezi občanskou společností, národním státem, říší a kapitalismem.

Klíčová slova

Německo; Velká Británie; občanská společnost; politická ekonomie; veřejná sféra; demokracie

Plný Text: