Česká romská rodina v Anglii a zase zpátky - vymístěni

Kateřina Sidiropulu Janků

Abstrakt

Cílem této stati je popsat dimenze kulturního vymístění, které můžeme pozorovat na případu rodiny českých Romů, která odešla v roce 2000 do Anglie a po několika měsících se vrátila zpět do České republiky. Pokusím se zodpovědět otázku, jak se kvalitativně proměnila situace Romů, kteří z České republiky odešli (a znovu se do ní vrátili), a to z hlediska vymístění jejich kulturní identity. Stať si neklade za cíl přinést zobecnitelnou odpověď na tuto otázku, odpovědí je spíše v osobní a společenské historii zakotvená analýza konkrétních činů konkrétních lidí. Průvodcem na cestě poznání nám bude rodina Balunova. Po představení rodiny se zaměřím na vybrané významné vrstvy zkušenosti jednotlivých členů rodiny, které mají dohromady vytvořit konzistentní obraz kulturního vymístění. V textu se střídají popisné etnografické pasáže s analytickými interpretacemi ve snaze zachovat věrnost rytmu života, tak jak jsem ho ve vyprávění Balunových zaznamenala, stejně jako přinést sociologicky inovativní pohled na zkoumané skutečnosti. Nezbytným doplňkem etnografické sociologie je také několik sebereflexivních autorských poznámek.

Klíčová slova

sociální vyloučení; Romové; migrace obyvatelstva; emigranti; vymístění; etnografická sociologie; rodinná migrace; domov; práce

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bammer, A. 1994. „Introduction.“ In A. Bammer (ed.) Displacements. Cultural Identities in Question. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Beck, U. 1986. Risk Society. London: Sage.

Berger, P. L., Luckmann, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK.

Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Emerson, M. R., Fretz, I. R., Shaw, L. L. 1995. Writting Ethnographic Fieldnotes. Chicago, London: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226206851.001.0001

Gabal Analysis & Consulting. Květen 2000. Analýza migračního klimatu a migračních tendencí do západoevropských zemí v romských komunitách ve vybraných městech ČR. (Výzkumná zpráva) pro IOM Prague. Praha: Gabal Analysis & Consulting.

Gabal, I. a kol. 1999. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace. Praha: GplusG.

Giddens, A. 1998. Důsledky modernity. Praha: Slon.

Janků, K. 2001. „Emigrace z České republiky do Kanady v období uvolnění vízové povinnosti od 1. dubna 1996 do 7. října 1997 a její institucionální dopady.“ Mezinárodní otázky 2/X.

Krchovský, J. H. 1998. Básně. Brno: Host. (Uvedená báseň pochází ze sbírky Mé lebky stín [1989–1991].)

Lett, J. 1990. „Emics and Etics. Notes on the Epistemology of Anthropology.“ In T. Headland, K. Pike, M. Harris (eds.) Emics and Etics. The Insider/Outsider Debate. London: Sage.

Morris, L. 1996. „Researching Living Standards: Some Problems and Some Findings.“ Journal of Social Policy, 25/4. https://doi.org/10.1017/S0047279400023904

Pile, S. 1997. „Introduction. Opposition, political identities and spaces of resistance.“ In S. Pile, M. Keith (eds.) Geographies of Resistance. London: Routledge.

Schütze, F., Riemann, G. 1990. „Trajectory as a basic theoretical concept for analyzing suffering and disorderly social processes.“ In D. Maines, D. (ed.) Social Organization and Social Processes. Hawthorne: Aldine.

Siebley, D. 1997. Geographies of Exclusion. London: Routledge.

Slater, D. 1997. Consumer Culture and Modernity. Cambridge: Polity.

Szalai, A. 1980. „The Meaning of Comparative Research on the Quality of Life.“ In A. Szalai, F. M. Andrews (eds.) The Quality of Life. Comparative Studies. London: Sage.

Szepaniková, A. 2004. „V moci uprchlických táborů: pohled na českou ,uprchlickou realitu‘.“ Portál Migraceonline [online, cit. 1. 8. 2004]. Dostupné z: http://www.migraceonline.cz/index.shtml

https://doi.org/10.5817/SOC2004-2-197