Displacement z pohledu migračních studií: československá uprchlická vlna po roce 1948 jako příklad displaced persons

Monika Mandelíčková

Abstrakt

Předkládaný text si klade za cíl představit problematiku displacementu z pohledumigračních studií, tedy v jednom z jeho primárních a veskrze konkrétních významů, analyzovat jeho význam z pohledu teoretického, tzn. z pohledu migračních teorií a teorií normativního rámce, ale i praktického – ukázat aplikaci pojmu displacement a displaced person na příkladu poúnorové uprchlické vlny směřující z Československa. Přesto, že displacement v praxi uprchlického práva byl a stále je aplikovaný na vymezenou skupinu migrantů nacházející se v konkrétní životní situaci, v závěru bych se ráda zamyslela nad rozsahem konceptu displacement, zejména na jeho chápání v jeho subjektivní rovině. V této souvislosti se pokusím o polemiku s názorem, že naplněním legislativních podmínek stanovených pro displaced persons automaticky zaniká pocit displacementu – vysídlení, vymístění.

Klíčová slova

českoslovenští uprchlíci; displaced persons; vymístění; mezinárodní uprchlický režim; uprchlické tábory

Plný Text: