Displacement z pohledu migračních studií: československá uprchlická vlna po roce 1948 jako příklad displaced persons

Monika Mandelíčková

Abstrakt

Předkládaný text si klade za cíl představit problematiku displacementu z pohledumigračních studií, tedy v jednom z jeho primárních a veskrze konkrétních významů, analyzovat jeho význam z pohledu teoretického, tzn. z pohledu migračních teorií a teorií normativního rámce, ale i praktického – ukázat aplikaci pojmu displacement a displaced person na příkladu poúnorové uprchlické vlny směřující z Československa. Přesto, že displacement v praxi uprchlického práva byl a stále je aplikovaný na vymezenou skupinu migrantů nacházející se v konkrétní životní situaci, v závěru bych se ráda zamyslela nad rozsahem konceptu displacement, zejména na jeho chápání v jeho subjektivní rovině. V této souvislosti se pokusím o polemiku s názorem, že naplněním legislativních podmínek stanovených pro displaced persons automaticky zaniká pocit displacementu – vysídlení, vymístění.

Klíčová slova

českoslovenští uprchlíci; displaced persons; vymístění; mezinárodní uprchlický režim; uprchlické tábory

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beier, G. 1969. „Modern International Migratory Movements.“ In J. A. Jackson (ed.) Migration. Cambridge: Cambridge University Press.

Bradbrooková, B. 2002. Osvobozující krása malých věcí. Uprchlická odysea z Prahy do Cambridge. Brno.

Carlier, J. Y. 1999. Who is a Refugee? A Comparative Case Law Study. Hague: Kluwer Law International.

Čelovský, B. 1999. Emigranti. Šenov u Ostravy: Tilia.

Čelovský, B. 2004. Uprchlíci po „Vítězném únoru“. Šenov u Ostravy : Tilia.

The DP Story. 1952. The Final Report of the United States Displaced Persons Commission, Washington.

Hanzlík, F. 2002. „Československá emigrace očima tajných materiálů.“ In Securitas Imperii. 9. Sborník k problematice zahraničních vztahů československého komunistického režimu. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, s. 269–306.

Hoffmann, R. J. 1996. Die Anfänge der Emigration aus der Tschechoslowakei nach der kommunistischen Machtergreifung vom Februar 1948 und die provisorische Aufnahme der

Flüchtliche in der amerikanischen Besatzunge Deutschlands. Prag.

Holborn, L. W. 1956. The International Refuee Organisation: A Specialized Agency of United

Nations, its history and work 1946–1952. London: Oxford University Press.

Hulme, K. 1954. The Wild Place. London: Pan.

Jirásek, Z., Trapl, M. 1996. Exilová politika v letech 1948-1956. Olomouc.

Kolaja, J. 1952. „A Sociological Note on the Czechoslovak Anti-Communist Refugee.“ American Journal of Sociology, vol. 58: 289–291. https://doi.org/10.1086/221151

Kunz, E. F. 1973. „The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement.“ International Migration Review, vol. 7, č. 2 (summer 1973): 125–146. https://doi.org/10.1177/019791837300700201

Langley, W. E. 1999. Encyclopedia of Human Rights Issues Since 1945. Greenwood Press.

Lee, E. S. 1969. „Theory of Migration.“ In, J. A. Jackson (ed.) Migration, Cambridge: Cambridge University Press.

Pejskar, J. 1992. Útěky železnou oponou. Praha.

Petersen, W. A. 1958. „General Typology of Migration.“ American Sociological Review, 23 (June 1958): 256–266. https://doi.org/10.2307/2089239

Ravenstein, E. G. 1996. „The Laws of Migration.“ Journal of the Royal Statistical Society, XLVIII, Part 2 (June, 1885). https://doi.org/10.2307/2979181

Segal, A. 1993. An Atlas of International Migration. London: Hans Zell Publishers.

Vernant, J. 1951. The Refugees in the Post War World. Preliminary Report of a Survey. Geneva.

Wyman, M. 1989. DP, Europe’s Displaced Persons, 1945–51. Philadelphia.

Zolberg, A. R., Suhrke, A., Aguayo, S. 1989. Escape From Violence. Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World. NY, Oxford: Oxford University Press.

https://doi.org/10.5817/SOC2004-2-155