Vymístění jako nástroj "národní očisty"

Patricie Hanzlová

Abstrakt

Tato případová studie analyzuje oficiální přístup k Maďarům žijícím v Československu po 2. světové válce. Autorka pracuje s konceptem vymístění skrze paletu fyzických a symbolických praktik zavedených československými vládními úředníky. Popisuje dobovou diskurzivní reprezentaci Maďarů, která je líčila jako zrádce národa, a tudíž někoho nežádoucího pro nový národní stát. Dále pak popisuje konkrétní procesy realizované za účelem vymístění Maďarů mimo i uvnitř státu. V závěru zdůrazňuje, že symbolické praktiky nelze oddělit od fyzických praktik vymístění a že důležitost symbolických praktik by neměla být konceptem vymístění opomíjena.

Klíčová slova

Československo; diskurzivní reprezentace; vymístění; Maďaři; sociální vyloučení; národní stát

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beneš, E. 1948. Demokracie dnes a zítra. Praha: Čin.

Beneš, E. 1996. Odsun Němců z Československa. Výbor z Pamětí, projevů a dokumentů 1940–1947. Praha: Dita.

Bobák, J. 1996. Maďarská otázka v Česko-Slovensku (1944–1948). Martin: Matice.

Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Brubaker, R. 1996. Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge UP. https://doi.org/10.1017/CBO9780511558764

Fierlinger, Z. 1948. Ve službách ČSR II. Praha: Svoboda.

Hall, S. 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications.

Hanzlová, P. 2002. Na cestě: příběh asimilace Maďarů v Brně. Brno: Fakulta sociálních studií (diplomová práce).

Historická statistická ročenka ČSSR. 1985. Praha: SNTL, ALFA.

Irmanová, E. 2002. Maďarsko a Versaillský systém. Praha: Albis International.

Jech, K. (ed.) 2003. Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky. Studie a dokumenty 1940–1945. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Doplněk.

Jech, K., Kaplan, K. (eds.) 2002. Dekrety prezidenta republiky 1940–1945. Dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Doplněk.

Kaplan, K. 1990. Pravda o Československu 1945–48. Praha: Panorama.

Klimeš, M. (a kol.) 1965. Cesta ke květnu: vznik lidové demokracie v Československu. Praha: Československá akademie věd.

Košický vládní program. 1974. Praha: Svoboda.

Mollnár, I. 1991. „Kapitoly z poválečných dějin Maďarů vysídlených do Čech.“ Střední Evropa. Revue pro středoevropskou kulturu a politiku, 7, 19: 74–90.

Peéry, R. 1994. „Memorandum o situácii Maďarov v Československu.“ In Obžalovaný prehovorí. Dokumenty z dejín Maďarov v Československu. Bratislava: Kalligram, s. 119–135.

Šutaj, Š. 1991. Reslovakizácia. Zmena národnosti časti obyvateĺstva Slovenska po II. svetovej vojne. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV.

Šutaj, Š. 1993. Akcia Juh. Praha: ÚSD ČAV.

Šutaj, Š. 1995. Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945–1948. Bratislava: Veda.

Vadkerty, K. 2002. Maďarská otázka v Československu 1945–1948. Bratislava: Kalligram.

Veselý, Z. (ed.). 2001. Československá zahraniční politika 1945–1989. (Dokumenty). Praha:

VŠE. Fakulta mezinárodních vztahů. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka.

Vondrová, J. (ed.) 1994. Češi a sudetoněmecká otázka. 1939–1945. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

https://doi.org/10.5817/SOC2004-2-107


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Dans l’ombre des Sudètes Mémoire et identité collective des Allemands tchèques*
Olga Šmídová
Revue d’études comparatives Est-Ouest  ročník: 41,  číslo: 01,  první strana: 141,  rok: 2010  
https://doi.org/10.4074/S0338059910001075