Symbolická vymístění, národní identita a (re)konstrukce paměti

Václav Štětka

Abstrakt

Cílem článku je nastínit některé možnosti aplikace obecného sociologického konceptu vymístění na teoretickém poli konstrukce a symbolické reprezentace národní identity. Za použití několika příkladů z dějin moderního českého národa autor popisuje nekončící bitvu o hegemonickou verzi národní historie a identity, která se vede skrze vynalézání, reprodukování a vymisťování jejich symbolických reprezentací. Snaží se demonstrovat, že bez ohledu na to, jak úspěšné může vymístění fyzických atrubutů symbolů být, je jejich význam obvykle nesen v kolektivní pamětí po mnohem delší čas a slouží k problematizaci současných "kanonických" verzí národní identity.

Klíčová slova

vymístění; identita; národní dějiny; symboly

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, B. 1991. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso.

Bammer, A. 1994. „Introduction.“ In A. Bammer (ed.) Displacement, Bloomington: Indiana University Press.

Billig, M. 1995. Banal Nationalism. London: SAGE.

Blecha, I. 2000. Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc.

Boštík, M. 2004. Monstrproces „Stříteský a spol.“, Litomyšl 1950. Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka. Regionální muzeum v Litomyšli.

Cerulo, K. A.1995. Identity Desings. The Sight and Sounds of a Nation. New Brunswick, New Persey: Rutgers University Press.

Flodrová, M. a kol. 1984. Seznam ulic města Brna s vývojem jejich pojmenování. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.

Havelka, M. 2001. Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny „české otázky“ 1895–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Hojda, Z., Pokorný, J. 1996. Pomníky a zapomníky. Praha, Litomyšl: Paseka.

Holý, L. 2001. Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: SLON.

Hroch, M. 1999. V národním zájmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Jenkins, R. 1996. Social Identity. London, New York: Routledge.

Lipold, J. 1999. „Ulice nesmějí nést jména živých.“ MF DNES, 2. 12.: 3.

Loewenstein, B. 1997. My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Brno: Doplněk.

Mach, Z. 1989. Symbols, Conflict and Identity. Krakow: Uniwersytet Jagiellońskiego.

Macura, V. 1993. Masarykovy boty a jiné semi(o)fejetony. Praha: Pražská imaginace.

Morley, D., Robins, K. 1995. Spaces of Identity. Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries. London, New York: Routledge.

Pechar, J. 1995. Být sám sebou. Pojem identity a jeho meze. Praha: Hynek.

Pithart, P. 1990. Dějiny a politika. Eseje a úvahy z let 1977–1989. Praha: Prostor.

Smith, A. D.1991. National Identity. London: Penguin Books.

Smith, A. D.1999. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press.

Střítecký, J. 1994. „Identitäten, Identifikationen, Identifikatoren.“ In E. Schmidt-Hartmann (ed.) Formen des nationalen Bewuβtseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 31 . Oktober bis 3. November 1991. München: R.Oldenbourt Verlag.

Štětka, V. 2000. Symbolická prezentace národní identity. Magisterská diplomová práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno.

Štráfeldová, M. „Vrátí se na Staroměstské náměstí mariánský sloup?“ Příspěvek ve vysílání Českého rozhlasu 7 – Radia Praha 4. 11. 2003. Dostupné z: http://design.radio.cz/cz/clanek/47031/limit

Zřídkaveselý, F. 1996. Nové a změněné názvy ulic v městě Brně 1984–1996. Doplněk ke knize M. Flodrové, B. Galasovské a J. Vodičky Seznam ulic města Brna s vývojem jejich pojmenování. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Internetové zdroje

http://mariansky-sloup.wz.cz/clanky.htm

http://www.vitkov.net

https://doi.org/10.5817/SOC2004-2-79