Symbolická vymístění, národní identita a (re)konstrukce paměti

Václav Štětka

Abstrakt

Cílem článku je nastínit některé možnosti aplikace obecného sociologického konceptu vymístění na teoretickém poli konstrukce a symbolické reprezentace národní identity. Za použití několika příkladů z dějin moderního českého národa autor popisuje nekončící bitvu o hegemonickou verzi národní historie a identity, která se vede skrze vynalézání, reprodukování a vymisťování jejich symbolických reprezentací. Snaží se demonstrovat, že bez ohledu na to, jak úspěšné může vymístění fyzických atrubutů symbolů být, je jejich význam obvykle nesen v kolektivní pamětí po mnohem delší čas a slouží k problematizaci současných "kanonických" verzí národní identity.

Klíčová slova

vymístění; identita; národní dějiny; symboly

Plný Text: