Displacement a pojem tradiční lidové kultury

Petr Kouřil

Abstrakt

Uvažovat o tradiční lidové kultuře - omezené v tomto textu na koncept folklóru - jako o neživém dědictví minulosti by bylo nejen velmi zjednodušující, ale také matoucí. Na jednu stranu zde existuje mnoho lidí, aktuálně praktikujích folklór, kteří v něm nalézají osobní a univerzální zakotvení stejně jako pocit autenticity. Na druhou stranu, folklór a celý koncept tradiční lidové kultury je - navzdory svému antimodernismu - zřetelným produktem modernity, dokreslujícím obecné modernizační procesy jako urbanizace, industrializace a zvláště konstituce národního státu. Prostřednictvím četby příkladů oficiálních současných českých kulturních textů a zkoumáním rozvoje a institucionalizace místních folklórních hnutí se snažím ukázat neadekvátnost tvrzení o folklóru jako pouhém zkamenělém protonacionálním dědictví minulosti. Není to příběh muzejních exponátů, ale spíše příběh uchovávání, tvorby a racionálního plánování, útoků na autenticitu folklórního vyjadřování a nakonec i jeho krize. Znovuobjevení autenticity folklóru neznamená pouze uspokojení těch, kdo ho praktikují, ale také katarzi na konci metaforického narativu o smrti tradiční komunity, emancipaci moderního národního ducha a vymístění těch, kdo jsou vnímání jako uvízlí ve starém světě.

Klíčová slova

autenticita; kulturní dědictví; folklor; kulturní politika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

2001. Kulturní politika. Ministerstvo kultury, Praha.

Barthes, R. 2004. Mytologie. Dokořán: Praha.

Bendix, R. 1997. In Search of Autheniticty: The Formation of Foklore Studies. University of Wisconsin Press: Madison, WI.

Frolec, V. 1984. Prostá krása. Vyšehrad: Praha.

Handler, R. 2001. „Authenticity, Anthropology of“. In: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/00809-3

Hobsbawm, E. J. 2000. Národy a nacionalismus od roku 1780. CDK: Brno.

Hobsbawm, E. , Ranger, T. 1997. The Invention of Tradition. University Press: Cambridge.

Jančář, J. 2000. Lidová kultura na Moravě. Ústav lidové kultury: Strážnice.

Jeřábek, R. 1997. Počátky národopisu na Moravě. Ústav lidové kultury: Strážnice.

Leščák, M., Sirovátka, O. 1982. Folklór a folkloristika. Smena: Bratislava.

Pavlicová, M., Uhlíková, L. 1997. Od folkloru k folklorismu. Ústav lidové kultury: Strážnice.

Taylor, CH. 2002. The Ethics of Authenticity. Harvard University Press.

Trilling, L. 1972. Sincerity and Authenticity. Harvard University Press: Cambridge MA.

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.

https://doi.org/10.5817/SOC2004-2-43