Mezi Prahou a Bruselem: nevládní organizace, sociální hnutí a zájmové skupiny na cestě do Brusela

Ondřej Císař

Abstrakt

Cílem tohoto článku je posouzení očekávaných důsledků vstupu České republiky do Evropské unie. Pozornost se soustředí na účinky vstupu českých politických aktérů (sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny). Článek vychází ze studií o dopadu mezinárodních institucí na ne-státní politické aktéry. Na základě dostupných výzkumů konstatuje, že vstup do EU nepřinese úplnou europeizaci české politiky. To ovšem současně neznamená, že daný vstup nebude mít žádný vliv. Spíše se dá očekávat zesílení interakce mezi českými politickými aktéry a EU. V závěru článek navrhuje teoretický rámec pro studium těchto interakcí.

Klíčová slova

sociální hnutí; zájmové skupiny; nevládní organizace; Evropská unie; rozšíření EU

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Burstein, P. 1999. „Social Movements and Public Policy“. In M. Giugni, D. McAdam, Ch. Tilly (eds.) How Social Movements Matter. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, s. 3–21.

Císař, O. 2002. „Teorie mezinárodních vztahů a evropská studia.“ Politologický časopis 10 (1): 50–67.

Císař, O. 2003a. „Globální a lokální boje proti korupci: případová studie Transparency International.“ Politologický časopis 10 (3): 221–242.

Císař, O. 2003b. „The Transnationalisation of Political Conflict: Beyond Rationalism and Constructivism“. Journal of International Relations and Development 6 (1): 6–22.

Císař, O. 2003c. „Vzniká globální občanská společnost? Nestátní aktéři ve světové politice“. Mezinárodní vztahy 38 (4): 5–23.

Cowles, G. M. 2003. „Non-state Actors and False Dichotomies: Reviewing IR/IPE Approaches to European Integration“. Journal of European Public Policy 10 (1): 102–120. https://doi.org/10.1080/1350176032000046967

Cowles, G. M., Risse, T. 2001. „Transforming Europe: Conclusions“. In M. G. Cowles, J. Caporaso, T. Risse (eds.) Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change. Ithaca and London: Cornell University Press, s. 217–237. https://doi.org/10.7591/9781501723575-013

Cowles, G. M., Caporaso, J., Risse, T. (eds.) 2001. Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change. Ithaca and London: Cornell University Press.

Dürr, J., Marek, D., Šaradín, P. 2004. „Europeanizace české politické scény – politické strany a referendum o přistoupení k Evropské unii“. Mezinárodní vztahy 39 (1): 27–49.

Fiala, P., Schubert, K. 2000. Moderní analýza politiky. Brno: Barrister & Principal.

Fiala, P., Pitrová, M. 2003. Evropská unie. Brno: CDK.

Galtung, F. 2000. „A Global Network to Curb Corruption: The Experience of Transparency International.“ In A. M. Florini (ed.) The Third Force: The Rise of Transnational Civil Society. Tokyo, Washington: Japan Center for International Exchange and Carnegie Endowment for International Peace, s. 17–47.

Grabbe, H. 2001. „How Does Europeanization Affect CEE Governance? Conditionality, Diffusion and Diversity“. Journal of European Public Policy 8 (6): 1013–1031. https://doi.org/10.1080/13501760110098323

Grabbe, H. 2002. „Europeanisation Goes East: Power and Uncertainty in the EU Accession Process“. Paper for the ECPR Joint Sessions of Workshops. Turin, March 22–27 [online]. Dostupné z: http://www.essex.ac.uk/ecpr/jointsessions/turin/papers/ws4/grabbe.pdf.

Hooghe, L., Marks, G. 2001. „Multi-Level Governance in the European Union“. In: L. Hooghe, G. Marks Multi-Level Governance and European Integration. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, s. 1–32. https://doi.org/10.2139/ssrn.302786

Imig, D., Tarrow, S. 2000. „Political Contention in a Europeanising Polity“. West European Politics 23 (4): 73–93. https://doi.org/10.1080/01402380008425401

Imig, D., Tarrow, S. 2001a. „Studying Contention in an Emerging Polity.“ In D. Imig, S. Tarrow (eds.) Contentious Europeans. Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, s. 3–26.

Imig, D., Tarrow, S. 2001b. „Mapping the Europeanization of Contention: Evidence from a Quantitative Data Analysis“. In D. Imig, S. Tarrow (eds.) Contentious Europeans. Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, s. 7–49.

Keck, M., Sikkink K. 1998. Activists Beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics. Ithaca and London: Cornell University Press.

Keohane, R., Nye J. 2000. „Introduction“. In J. Nye, J. Donahue (eds.) Governance in a Globalizing World. Cambridge, Washington: Visions of Governance for the 21st Century, Brookings Institution Press, s. 1–41.

Königová, L. 2004. „Geneticky modifikované organizace? Twinning jako případ transnacionální interakce“. Mezinárodní vztahy 39 (1): 7–26.

Linden, R. (ed.) 2002. Norms and Nannies. The Impact of International Organizations on the Central and East European States. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield.

Marks, G. 1993. „Structural Policy and Multi-level governance in the European Community“. In A. Cafruny, G. Rosenthal (eds.) The State of the European Community II: The Maastricht Debates and Beyond. Boulder: Lynne Rienner, s. 391–410.

Marks, G., McAdam, D. 1999. „On the Relationship of Political Opportunities to the Form of Collective Action: the Case of the European Union.“ In D. della Porta, H. Kriesi, D. Rucht (eds.) Social Movements in a Globalizing World. New York: St. Martin’s Press, s. 97–111. https://doi.org/10.1007/978-1-349-27319-5_6

Marks, G., Hooghe, L., Blank, K. 1996. „European Integration from the 1980s: State-centric v. Multi-level Governance“. Journal of Common Market Studies 34 (3): 341–378. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00577.x

Meyer, D. 2003. „Political Opportunity and Nested Institutions“. Social Movement Studies 2(1): 17–35. https://doi.org/10.1080/1474283032000062549

Moravcsik, A. 1991. „Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community“. International Organization 45 (1): 651–688. https://doi.org/10.1017/S0020818300001387

Moravcsik, A. 1993. „Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach“. Journal of Common Market Studies 31 (4): 473–524. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00477.x

Moravcsik, A. 1998. The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. Ithaca and London: Cornell University Press.

Peterson, J. 1995. „Decision-making in the European Union: Towards a Framework for Analysis“. Journal of European Public Policy 2 (1): 69–93. https://doi.org/10.1080/13501769508406975

Putnam, R. 1988. „Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Games“. International Organization 42 (3): 427–460. https://doi.org/10.1017/S0020818300027697

Risse, T., Cowles G. M., Caporaso, J. 2001. „Europeanization and Domestic Change: Introduction.“ In M. G. Cowles, J. Caporaso, T. Risse (eds.) Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change. Ithaca and London: Cornell University Press, s. 1–20. https://doi.org/10.7591/9781501723575-002

Risse, T., Ropp, S., Sikkink, K. (eds.) 1999. The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511598777

Risse-Kappen, T. (ed.) 1995. Bringing Transnational Relations Back In. Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511598760

Rosamond, B. 2000. Theories of European Integration. London: Macmillan.

Rosenau, J. 1992. „Governance, Order, and Change in World Politics“. In J. Rosenau, E. O. Czempiel (eds.) Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge: Cambridge University Press, s. 1–29. https://doi.org/10.1017/CBO9780511521775.003

Rosenau, J. 1998. „Governance and Democracy in a Globalizing World“. In D. Archibugi, D. Held, M. Köhler (eds.) Re-imagining Political Community. Studies in Cosmopolitan Democracy. Cambridge: Polity Press, s. 28–57.

Rosenau, J. 1999. „Toward an Ontology for Global Governance“. In M. Hewson, T. Sinclair (eds.) Approaches to Global Governance Theory. New York: State University of New York Press, s. 287–301.

Schimmelfennig, F. 2002. „Introduction: The Impact of International Organizations on the Central and East European States – Conceptual and Theoretical Issues“. In R. Linden (ed.) Norms and Nannies. The Impact of International Organizations on the Central and East European States. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, s. 1–29.

Schmitter, P. C. 2000. How to Democratize the European Union… and Why Bother? Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield Publishers.

Tarrow, S. 1998. Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813245

Tarrow, S. 1999. „International Institutions and Contentious Politics: Does Internationalization Make Agents Freer or Weaker?“. Presented to the Panel on „Coping with World Transitions“. American Sociological Association Annual Meeting. Chicago Illinois, August 6 [online]. Dostupné z: http://www.nd.edu/~dmyers/cbsm/vol2/stasa99.PDF

Tarrow, S. 2000. Transnational Contention. Badia Fiesolana, San Domenico: EUI Working Paper RSC 44.

Tarrow, S. 2001a. „Transnational Politics: Contention and Institutions in International Politics“. Annual Review of Political Science 4: 1–20. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.1

Tarrow, S. 2001b. „Contentious Politics in a Composite Polity“. In D. Imig, S. Tarrow (eds.) Contentious Europeans. Protest and Politics in an Emerging Polity. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, s. 233–251.

Tarrow, S. 2002. „From Lumping to Splitting: Specifying Globalization and Resistance“. In J. Smith, H. Johnson (eds.) Globalization and Resistance. Transnational Dimensions of Social Movements. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman and Littlefield, s. 229–249.

https://doi.org/10.5817/SOC2004-1-109