Proces europeizace a politické strany v kandidátských zemích

Vít Hloušek

Abstrakt

Článek se zabývá relativně novým konceptem europeizace, který je intenzivně používán ve studiích komparativní politiky a evropské integrace. Autor se snaží objasnit tento koncept obecně pro účely komparativního politologického výzkumu. Zkoumá možnosti aplikace tohoto konceptu na poli výzkumu politických stran a stranických systémů. Dále jsou diskutovány určité důležité metodologické obtíže s tímto konceptem spjaté. Hlavním cílem článku je rozvinutí základního konceptuálního rámce pro výzkum dopadů europeizace politických stran a stranických systémů kandidátských zemí. Autor tvrdí, že konceptualizace založené na modelech rozvinutých v západní Evropě mohou být pro tuto skupinu politických systémů v zásadě použity. Snaží se však poukázat na hlavní potíže a rozdíly týkající se středoevropských a pobaltských kontextů. Europeizace je nakonec chápána jako zajímavý a užitečný koncept, který lze přijmout také pro srovnávání napříč tradičními hranicemi mezi západoevropskými a (východo-)středoevropskými zeměmi.

Klíčová slova

europeizace; politické strany; stranické systémy; kandidátské země

Plný Text: