Proces europeizace a politické strany v kandidátských zemích

Vít Hloušek

Abstrakt

Článek se zabývá relativně novým konceptem europeizace, který je intenzivně používán ve studiích komparativní politiky a evropské integrace. Autor se snaží objasnit tento koncept obecně pro účely komparativního politologického výzkumu. Zkoumá možnosti aplikace tohoto konceptu na poli výzkumu politických stran a stranických systémů. Dále jsou diskutovány určité důležité metodologické obtíže s tímto konceptem spjaté. Hlavním cílem článku je rozvinutí základního konceptuálního rámce pro výzkum dopadů europeizace politických stran a stranických systémů kandidátských zemí. Autor tvrdí, že konceptualizace založené na modelech rozvinutých v západní Evropě mohou být pro tuto skupinu politických systémů v zásadě použity. Snaží se však poukázat na hlavní potíže a rozdíly týkající se středoevropských a pobaltských kontextů. Europeizace je nakonec chápána jako zajímavý a užitečný koncept, který lze přijmout také pro srovnávání napříč tradičními hranicemi mezi západoevropskými a (východo-)středoevropskými zeměmi.

Klíčová slova

europeizace; politické strany; stranické systémy; kandidátské země

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ágh, A. 1998. The Politics of Central Europe. London,Thousand Oaks, New Delhi: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781446279250

Bomberg, E. 2002. „The Europeanization of Green Parties: Exploring the EU’s Impact“. West European Politics 3: 29–50. https://doi.org/10.1080/713601613

Borneman, J., Fowler, N. 1997. „Europeanization“. Annual Review of Antropology 26: 487–514. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.26.1.487

Davis, N. 2000. Evropa. Dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor a Knižní klub.

Delwit, P., Külahci, E., Van de Walle, C. 2004. The Europarties. Organisation and Influence. Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles.

Falkner, G. 2003. Comparing Europeanisation Effects: From Metaphor to Operationalisation. Paper for presentation at the Marburg Conference Sessions, European Consortium for

Political Research; Marburg 18–21 September 2003 [cit. 20. 1. 2004]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.essex.ac.uk/ecpr/

Fiala, P. 1995. Německá politologie. Brno: CDK.

Fiala, P. 1998. Politické strany v Evropském parlamentu. Brno: MPÚ.

Fiala, P., Mareš, M. 2001. Evropské politické strany. Brno: MPÚ.

Fiala, P., Strmiska M. 1998. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal.

Flora, P., Kuhnle, S., Urwin, D. 1999. State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan. Oxford: Oxford University Press.

Fontana, J. 2001. Evropa před zrcadlem. Praha: NLN.

Gabel, M. 2000. „European Integration, Voters, and National Politics“. West European Politics 4: 52–71. https://doi.org/10.1080/01402380008425400

Gellner, E. 2003. Nacionalismus. Brno: CDK.

Gellner, E. 1993. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal.

Grote, J. R. 2003. Delimiting Europeanization. Paper for presentation at the Marburg Conference Sessions, European Consortium for Political Research; Marburg 18–21 September 2003 [cit. 20. 1. 2004]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.essex.ac.uk/ecpr/

Halecki, O. 2000. Historia Europy. Jej granice i podziały. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Haverland, M. 2003. Methodological issues in Europeanisation research: the „no variation“ problem. Paper for presentation at the Marburg Conference Sessions, European Consortium for Political Research; Marburg 18–21 September 2003 [cit. 20. 1. 2004]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.essex.ac.uk/ecpr/

Heidar, K. 2003. Parties and Cleavages in the European Political Space. ARENA Working Papers WP 03/7. Oslo: ARENA [cit. 20. 1. 2004]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.arena.uio.no

Hix, S. 2002. „Parliamentary Behavior with Two Principals: Preferences, Parties, and Voting in the European Parlament“. American Journal of Political Science 3: 688–698. https://doi.org/10.2307/3088408

Hix, S., Goetz, K. H. 2000. „Introduction: European Integration and National Political Systems“. West European Politics 4: 1–26. https://doi.org/10.1080/01402380008425398

Hix, S., Lord, C. 1997. Political Parties in the European Union. London: Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25560-3

Hloušek, V. 2002. Koncept konfliktních linií v západní politické vědě a jeho proměny. Politologický časopis 4: 398–414.

Hobsbawm, E. J. 2000. Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita. Brno: CDK.

Horyna, B. 2001. Idea Evropy. Praha: Argo.

Johansson, K. M. 2004. „Toward a theory of federations of political parties in multilevel Europe: at the nexus of international relations and comparative politics“. In P. Delwit,

E. Külahci, C. Van de Walle (eds.) The Europarties. Organisation and Influence. Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles, s. 17–43.

Keating, M. 2001. Plurinational Democracy. Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199240760.001.0001

Keating, M. 2002. „Plurinational Democracy in a Post-Sovereign Order“. Queen’s Papers on Europeanisation [online] č. 1/2002 [cit. 20. 1. 2004]. Dostupné z: http://www.qub.ac.uk/ies/onlinepapers/poe.html

Korte, K. 2000. „Wie Parteien auf die komplexen Wählermärkte reagieren: Das Beispiel CDU“. Blätter für deutsche und internationale Politik 6: 707–716.

Ladrech, R. 2001a. Europeanization and Political Parties: Towards a Framework for Analysis. Keele European Parties Research Unit, Working Paper 7. Keele University [cit. 20. 1. 2004]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.keele.ac.uk/depts/spire

Ladrech, R. 2001b. „Europeanization and Political Parties: Towards a Framework for Analysis“. Queen’s Papers on Europeanisation [online] č. 2/2001 [cit. 20. 1. 2004]. Dostupné z: http://www.qub.ac.uk/ies/onlinepapers/poe.html

Mair, P. 2000. „The Limited Impact of Europe on National Party Systems“. West European Politics 4: 27–51. https://doi.org/10.1080/01402380008425399

Mokre, M., Pollak, J. 2002. Polical Parties as Agents of European Democracy? IWE Working Paper, No. 30. Wien: IWE. [cit. 20. 1. 2004]. [HTML dokument] dostupný z: http://www.iwe.oeaw.ac.at

Pomian, K. 2001. Evropa a její národy. Ve znamení jednoty a různosti. Praha: Mladá fronta.

Popper, K. R. 1997. Logika vědeckého zkoumání. Praha: OIKOYMENH.

Radaelli, C. M. 2000 „Whither Europeanisation? Concept stretching and substantive“. European Integration online Papers [online] roč. 4, č. 8. [cit. 20. 1. 2004]. Dostupné z: http://www.eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm

Raunio, T. 2002. „Why European Integration Increases Leadership Autonomy within Political Parties“. Party Politics 4: 405–425. https://doi.org/10.1177/1354068802008004003

Rokkan, S. 1975. „Dimensions of State Formation and Nation-Building: A Possible Paradigm for Research on Variations within Europe“. In Ch. Tilly (ed.) The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press, s. 562–600.

Sartori, G. 1976. Parties and Party Systems. A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Schulze, H. 2003. Stát a národ v evropských dějinách. Praha: NLN.

Sokol, P. 2001. „Rozšiřování Evropské unie a politické strany“. In M. Kubát (ed.) Východní rozšíření Evropské unie. Východiska – stav – perspektivy. Brno, Praha: MPÚ, FSV UK, Europeum, s. 112–147.

Taggart, P., Szczerbiak, A. 2002. „Europeanisation, Euroscepticism and Party Systems: Party-Based Euroscepticism in the Candidate States of Central and Eastern Europe“. Perspectives on European Politics and Society 1: 23–41. https://doi.org/10.1080/15705850208438827

Tilly, Ch. 1997. Rewolucje europejske 1492–1992. Warszawa: Wydawnictwo Krąg, Oficyna wydawnicza Volumen.

Vercauteren, P. 2001. „European Integration and the Crisis of the State“. Queen’s Papers on Europeanisation [online] č. 7/2001 [cit. 20. 1. 2004]. Dostupné z: http://www.qub.ac.uk/ies/onlinepapers/poe.html

Voegelin, E. 2000. Nová věda o politice. Brno: CDK.

https://doi.org/10.5817/SOC2004-1-93