Balancování rodinného života a pracovní kariéry v kontextu analýzy pozice žen na pracovním trhu

Marie Valentová

Abstrakt

Článek se zabývá problémem balancování rodinného života a pracovní kariéry v zemích Evropské unie a v České republice, přičemž speciální pozornost věnuje pozici žen na trhu práce. Naše analýza postupuje ve dvou krocích. V prvním kroku srovnáváme zkoumané země s ohledem na faktory poptávky a nabídky práce (indikátory participace/nonparticipace na trhu práce, diskriminace žen na trhu práce, lidského kapitálu a břemene domácí práce). Ve druhém kroku se pak snažíme identifikovat (s využitím clusterové analýzy) různé skupiny/shluky zemí, jež ve vztahu k daným faktorům vykazují podobné rysy. Díky tomu můžeme vymezit tři hlavní režimy ženské pozice na trhu práce (jihoevropský, skandinávský a smíšený) a umístit Českou republiku tohoto triangulárního rámce.

Klíčová slova

pracovní trh; genderová rovnost; zaměstnanost žen

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Atkinson, A. B. 1999. The Economic Consequences of Rolling Back the Welfare State. Cambridge: The MIT Press.

Bernhardt, E. M. 2000. „Female Careers between Employment and Children“. European Observatory of the Social Situation. [HTML dokument] dostupný z: http://europa.eu.int/comm/employment_social/eoss/downloads/sevilla_2000_bernhardt_en.pdf

COM. 2002. „Draf of a Joint report by the Commission and the Council on Adequate and sustainable pensions“. Brussels: Commision of the European Communities. [HTML dokument] dostupné z: http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/dec/joint_pensions_report_en.pdf

Cook, L. 2001. „Impact of dual careers on average family size: comparison of 11 countries“. Working Papers No. 5.

Cotter, D. A. et al. 1998. „Demand for Female Labor“. American Journal of Sociology 6: 1673–1712. https://doi.org/10.1086/231404

Esping-Andersen, G. et al. 2002. Why We Need a New Welfare State. Oxford: Oxford University. European Commision. 2003. The social situation in the European Union. Luxembourg: Office of the Official Publications of the European Communities. https://doi.org/10.1093/0199256438.001.0001

EUROSTAT. 2002. Eurostat Year Book 2002.

EUROSTAT. 2003. „Labour reserve in Europe in Spring 2001“. News Releases [online], č. 81 [cit. 14. 8. 2003]. Dostupné z: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product

Gornick, J. C., Jacobs, J. A. 1998. „Gender, the Welfare State, and Public Employment: A Comparative Study of Seven Industrialized Countries“. American Sociological Review 5: 688–710. https://doi.org/10.2307/2657334

Gustafsson, S., Kenjoh, E., Wetzels, C. 2002. „Postponement of maternity and the duration of the time spent at home after fist birth: Panel Data analysis comparing Germany, Great Britain, The Netherlands and Sweden“. OECD – Employment, Labour and Social Affairs Committee. [HTML dokument] dostupný z: http://www.olis.oecd.org/OLIS/2002DOC.NSF/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/f87261ce1be3e562c1256c4e00294d42/$FILE/JT00133188.PDF

Gutierrez-Domenech, M. 2002. „Employment after Motherhood: an European Comparison“. [HTML dokument] dostupný z: http://econ.lse.ac.uk/phdc/0203/papers/MariaGutierrezDomenechJMP.pdf

ILO. 2002. Key Indicators of the Labor Market. Geneva: ILO.

ILO. 1995. „Sources a Methods-Labour Statistics Vol. 2“. Geneva: Labour Force.

Labor Force Survey – Results 1997. 1998. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Lewis, J. 1992. „Gender and the Development of Welfare Regimes“. Journal of European Social Policy 3: 159–173. https://doi.org/10.1177/095892879200200301

Sirovátka, T. 2004. „Rodinné chování a rodinná politika v období transformace“. In T. Sirovátka (ed.) Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: MU a Georgetown.

OECD. 2001. Employment outlook. OECD.

OECD. 2002. Empoyment outlook. OECD.

Pronzato, C. 2003. „Analysing Women’s Employment and Fertility Rates in Europe: Differences and Similarities across European Countries“. Conference paper presented at EPUNet conference. University of Essex.

Van Bastalaer, A., Lemaite, G., Marianna, P. 1997. „The Definition of Part Time Work for the Purpose of the International Comparison“. Labour Market and Social Policy Occasional Paper 22.

Waldfogel, J. 1997. „The Effect of Children on Women’s Wales“. American Sociological Review 2: 209–217. https://doi.org/10.2307/2657300

Waldfogel, J. 1998. „Understanding the ,Family Gap‘ in Pay for Women with Children“. The Journal of Economic Perspectives 1: 137–156. https://doi.org/10.1257/jep.12.1.137

https://doi.org/10.5817/SOC2004-1-49