Ediční pravidla

Zaměření a záběr

ŠP je recenzovaným odborným časopisem vydávaným Asociáciou školskej psychológie a Asociací školní psychologie, z.s. Redakce časopisu sídlí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně.

ŠP přináší příspěvky týkající se praxe, výzkumu i teorie ve vztahu ke školní a pedagogické psychologii. Časopis nabízí publikační prostor pro praktiky i akademiky s cílem rozvíjet diskusi nad školní psychologií v ČR i SR. .

Charakteristickým rysem časopisu je otevřenost k praxi a interdisciplinarita.

Časopis vychází od roku 1991, s dílčími přerušeními.

 

Pravidla sekcí

Úvodná strana

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Editoriál

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Prehľadové štúdie

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Výskumné štúdie

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Informácie o diagnostike

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Skúsenosti z praxe

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Pozvánka

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Informácie pre prispievateľov

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Příspěvky z konferencí

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Recenzované příspěvky z konferencí spolupořádaných AŠP SR a ČR

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované
 

Redakce

Redakční rada ČR

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK Praha)

PhDr. Jana Zapletalová (Praha)

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (UK Praha)

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (MU Brno)


Redakční rada SK

doc. PhDr. M. Valihorová, CSc. (šéfredaktor čísla 1/2017, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

doc. PaedDr. L. Kaliská, PhD. (výkonný redaktor a editor čísla 1/2017, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

prof. PhDr. E. Gajdošová, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)

doc. PaedDr. M. Verešová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

PaedDr. D. Malá, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

PhDr. M. Čerešník, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)