Ediční pravidla

Zaměření a záběr

ŠP je recenzovaným odborným časopisem vydávaným Asociáciou školskej psychológie a Asociací školní psychologie, z.s. Redakce časopisu sídlí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně.

ŠP přináší příspěvky týkající se praxe, výzkumu i teorie ve vztahu ke školní a pedagogické psychologii. Časopis nabízí publikační prostor pro praktiky i akademiky s cílem rozvíjet diskusi nad školní psychologií v ČR i SR. .

Charakteristickým rysem časopisu je otevřenost k praxi a interdisciplinarita.

Časopis vychází od roku 1992, s dílčími přerušeními.

 

Pravidla sekcí

Úvodná strana

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Editoriál

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Prehľadové štúdie

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Výskumné štúdie

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Informácie o diagnostike

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Skúsenosti z praxe

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Pozvánka

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Informácie pre prispievateľov

Otevřené příspěvky | Indexované
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Příspěvky z konferencí

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Recenzované příspěvky z konferencí spolupořádaných AŠP SR a ČR

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované
 

Redakce

Redakční rada SK

doc. PhDr. M. Valihorová, CSc. (šéfredaktor čísla 1/2017, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

doc. PaedDr. L. Kaliská, PhD. (výkonný redaktor a editor čísla 1/2017, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

prof. PhDr. E. Gajdošová, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)

doc. PaedDr. M. Verešová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

PaedDr. D. Malá, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

PhDr. M. Čerešník, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 

Redakční rada ČR

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK Praha)

PhDr. Jana Zapletalová (NÚV Praha)

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (UK Praha)

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (MU Brno)