Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 8, No 15 (2017) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU a jeho dopady na českou právní úpravu Abstrakt   PDF
Pavel Loutocký
 
Vol 7, No 13 (2016) Možnosti citační analýzy v České republice Abstrakt   PDF
Matěj Myška, Jakub Harašta, Pavel Loutocký, Jakub Míšek
 
Vol 7, No 14 (2016) Nebezpečí záměny ochranné známky na části území Evropské unie Detaily   PDF
Helena Pullmannová, Jan Zibner
 
Vol 6, No 11 (2015) Nejednoznačnost odkazů k soudním rozhodnutím a možnosti řešení Abstrakt   PDF
Jakub Harašta
 
Vol 5, No 10 (2014) Některé aspekty vybraných poskytovatelů nezávazného online mimosoudního rozhodování Abstrakt   PDF
Pavel Loutocký
 
Vol 1, No 1 (2010) Nové impulsy pro právní informatiku Detaily   PDF
Radim Polčák
 
Vol 3, No 6 (2012) Novinky ve zpracování a užití právních informací v systému CODEXIS® Detaily   PDF
Petra Gříbková, Zuzana Cholastová
 
Vol 2, No 4 (2011) Novinky z produkce Atlas consulting spol. s r. o. Detaily   PDF
Petra Gříbková, Zuzana Cholastová
 
Vol 1, No 2 (2010) O letnej škole IT-práva v Hanoveri Detaily   PDF
Martin Husovec
 
Vol 8, No 16 (2017) Obhajitelnost softwarových patentů Abstrakt   PDF
František Kasl
 
Vol 2, No 3 (2011) Obcházení TPM u mobilních operačních systémů Abstrakt   PDF
Ondřej Antoš
 
Vol 4, No 7 (2013) Odkaz není zločin? Embedding, užití díla a trestný čin porušování autorského práv Detaily   PDF
Matěj Myška
 
Vol 8, No 15 (2017) Odpovědnost státu a přepracování jaderného paliva v zahraničí Abstrakt   PDF
Jakub Handrlica
 
Vol 2, No 4 (2011) ODR v novém světle Detaily   PDF
Tomáš Hülle
 
Vol 6, No 11 (2015) Office 365 v. Google Apps: srovnání z hlediska ochrany osobních údajů Abstrakt   PDF
Jan Tomíšek
 
Vol 6, No 12 (2015) Ochrana hospodářské soutěže v tepelné energetice Abstrakt   PDF
Viktor Szabo
 
Vol 4, No 8 (2013) Ochrana patentu a omezení vstupu na trh Detaily   PDF
Tomáš Kubeša
 
Vol 7, No 13 (2016) Ochranná pásma ropovodů a produktovodů nově Abstrakt   PDF
Jakub Handrlica
 
Vol 1, No 2 (2010) Okamžik doručení do datové schránky Abstrakt   PDF
Radim Polčák
 
Vol 3, No 5 (2012) Okamžik doručení do datové schránky soudu, skutečnosti známé soudu z jeho činnosti Detaily   PDF
Miloslav Hrdlička
 
Vol 5, No 9 (2014) Oprávněnost zdroje rozmnoženiny pro osobní potřebu a náhradní odměna Detaily   PDF
Matěj Myška
 
Vol 8, No 15 (2017) Originalita v pojetí práva Evropské unie Abstrakt   PDF
Jan Zibner
 
Vol 10, No 20 (2019) Otázky odpovědnosti umělé inteligence za zásah do autorského práva Abstrakt   PDF
Jan Zibner
 
Vol 1, No 2 (2010) PADAWAN SL v SGAE Abstrakt   PDF
Matěj Myška
 
Vol 4, No 7 (2013) Patentovatelnost lidské DNA Detaily   PDF
Filip Horák
 
Vol 4, No 8 (2013) Patentovatelnost počítačových programů - evropská perspektiva Abstrakt   PDF
Jan Scheuer
 
Vol 8, No 15 (2017) Patentovateľnosť výsledkov biotechnologického výskumu Abstrakt   PDF
Zoltán Nagy, Zuzana Zoláková
 
Vol 4, No 7 (2013) Patentové právo a jeho strategické využití Abstrakt   PDF
Alžběta Krausová
 
Vol 3, No 5 (2012) Paul Nihoul, Peter Rodford: EU electronic communications law Detaily   PDF
Matěj Myška
 
Vol 3, No 5 (2012) Pavel Mates, Eva Janečková, Václav Bartík: Ochrana osobních údajů Detaily   PDF
Eva Fialová
 
Vol 2, No 4 (2011) Pictorial Law: Budeme komunikovat právo pomocí obrázků? Detaily   PDF
Terezie Smejkalová
 
Vol 8, No 16 (2017) Platformy peer-to-peer jako sdělování veřejnosti Detaily   PDF
Jan Zibner
 
Vol 7, No 14 (2016) Počítač ako sudca Abstrakt   PDF
Tomáš Abelovský
 
Vol 1, No 1 (2010) Pohled za hranice - 4. Österreichischer IT-Rechtstag Detaily   PDF
Matěj Myška
 
Vol 2, No 4 (2011) Pojem a obsah právních úkonů na internetu Abstrakt   PDF
Michal Koščík
 
Vol 1, No 2 (2010) Porovnání informačních systémů ASPI, Beck-online a Codexis z pohledu uživatele Abstrakt   PDF
Danuše Spáčilová
 
Vol 2, No 3 (2011) Poskytovatel služeb elektronických komunikací v trestním právu Abstrakt   PDF
Eva Fialová
 
Vol 3, No 5 (2012) Posudzovanie právomoci slovenského súdu v prípade dištančného e-deliktu Detaily   PDF
Martin Husovec
 
Vol 9, No 18 (2018) Povaha sdělení o zamítnutí výmazu osobních údajů Detaily   PDF
František Kasl
 
Vol 3, No 5 (2012) Právně teoretické aspekty elektronické kontraktace Abstrakt   PDF
Tomáš Ščerba
 
Vol 4, No 8 (2013) Právní aspekty kybernetické bezpečnosti ČR Abstrakt   PDF
Jakub Harašta
 
Vol 3, No 6 (2012) Právní aspekty služeb typu street view Abstrakt   PDF
Jan Tomíšek
 
Vol 3, No 6 (2012) Právní aspekty zpětné analýzy počítačových programů Abstrakt   PDF
Lukáš Zbránek
 
Vol 7, No 13 (2016) Právní povaha konfiguračních souborů a jejich ochrana Abstrakt   PDF
Martin Loučka
 
Vol 10, No 19 (2019) Právní problematika lootboxů Abstrakt   PDF
Štěpán Richter
 
Vol 5, No 9 (2014) Právní režim informací v genetických databázích a biobankách Abstrakt   PDF
Ondřej Antoš
 
Vol 5, No 10 (2014) Právní úprava zpřístupňující informace orgánů veřejné správy ČR a EU elektronickou cestou a formou Open Data Abstrakt   PDF
Jiří Kolman
 
Vol 1, No 2 (2010) Právo elektronických komunikací v ČR Abstrakt   PDF
Ľudovít Acsay
 
Vol 1, No 1 (2010) Právo ICT jako nová disciplína na olympiádě srovnávacího práva Detaily   PDF
Radim Polčák
 
Vol 4, No 8 (2013) Právo na informace formou Open Data a Open Access ve světle českého práva a práva EU Abstrakt   PDF
Jiří Kolman
 
Vol 6, No 12 (2015) Právo na rozšiřování Detaily   PDF
Jan Dohnal
 
Vol 4, No 8 (2013) Prevod domény .eu všeobecným súdom Detaily   PDF
Martin Husovec
 
Vol 4, No 8 (2013) Procesní a kolizní problematika práv k duševnímu vlastnictví se zaměřením na judikaturu Soudního dvora EU Abstrakt   PDF
Tereza Kyselovská
 
Vol 7, No 14 (2016) Předběžné opatření ve sporu o právo být zapomenut Detaily   PDF
František Kasl
 
Vol 1, No 1 (2010) Přehled aktuální judikatury Abstrakt   PDF
Jaromír Šavelka, Matěj Myška
 
Vol 1, No 2 (2010) Přehled aktuální judikatury Abstrakt   PDF
Jaromír Šavelka, Matěj Myška
 
Vol 2, No 3 (2011) Přehled aktuální judikatury Abstrakt   PDF
Jaromír Šavelka, Matěj Myška
 
Vol 2, No 4 (2011) Přehled aktuální judikatury Abstrakt   PDF
Jaromír Šavelka
 
Vol 3, No 5 (2012) Přehled aktuální judikatury Abstrakt   PDF
Matěj Myška, Eva Fialová, Jaromír Šavelka
 
Vol 3, No 6 (2012) Přehled aktuální judikatury Detaily   PDF
Matěj Myška, Jaromír Šavelka
 
Vol 4, No 7 (2013) Přehled aktuální judikatury Detaily   PDF
Matěj Myška, Jakub Harašta
 
Vol 4, No 8 (2013) Přehled aktuální judikatury Detaily   PDF
Matěj Myška, Jakub Harašta
 
Vol 9, No 18 (2018) Přehled aktuální judikatury 2/2018 Detaily   PDF
Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Tereza Novotná, Jan Zibner, Veronika Žolnerčíková
 
Vol 7, No 13 (2016) Přehled aktuální judikatury I/2016 Abstrakt   PDF
Jakub Harašta, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Matěj Myška, Anna Slánská
 
Vol 8, No 15 (2017) Přehled aktuální judikatury I/2017 Abstrakt   PDF
František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Anna Slánská, Lucie Straková, Anna Štefanidesová
 
Vol 9, No 17 (2018) Přehled aktuální judikatury I/2018 Detaily   PDF
Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Anna Štefanidesová, Jan Zibner
 
Vol 10, No 19 (2019) Přehled aktuální judikatury I/2019 Detaily   PDF
Dominika Galajdová, František Kasl, Ivana Kudláčková, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Tereza Novotná, Jan Svoboda, Jan Zibner, Veronika Žolnerčíková
 
Vol 6, No 11 (2015) Přehled aktuální judikatury II/2014 a I/2015 Detaily   PDF
Jakub Harašta
 
Vol 6, No 12 (2015) Přehled aktuální judikatury II/2015 Detaily   PDF
Jakub Harašta, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Matěj Myška, Anna Slánská, Lucie Straková
 
Vol 7, No 14 (2016) Přehled aktuální judikatury II/2016 Detaily   PDF
František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Anna Slánská, Lucie Straková
 
Vol 8, No 16 (2017) Přehled aktuální judikatury II/2017 Detaily   PDF
Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Helena Pullmannová, Anna Štefanidesová, Jan Zibner
 
Vol 10, No 20 (2019) Přehled aktuální judikatury II/2019 Abstrakt   PDF
Dominika Collett, František Kasl, Jakub Klodwig, Ivana Kudláčková, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Tereza Novotná, Anna Stárková, Jan Svoboda, Petra Vydrová, Jan Zibner
 
Vol 1, No 1 (2010) Přehled aktuální legislativy Abstrakt   PDF
Libor Kyncl
 
Vol 1, No 2 (2010) Přehled aktuální legislativy Abstrakt   PDF
Libor Kyncl
 
Vol 2, No 3 (2011) Přehled aktuální legislativy Abstrakt   PDF
Libor Kyncl
 
Vol 2, No 4 (2011) Přehled aktuální legislativy Abstrakt   PDF
Libor Kyncl
 
Vol 5, No 9 (2014) Přehled judikatury I/2014 Detaily   PDF
Matěj Myška, Jakub Harašta
 
Vol 2, No 4 (2011) Přínos a ztráty data retention - kritická reflexe společného soužití Abstrakt   PDF
Jan Vobořil
 
Vol 3, No 5 (2012) Případ Wintersteiger Detaily   PDF
Tereza Kyselovská
 
Vol 4, No 8 (2013) Příslušnost soudů ve sporech vyplývajících ze spotřebitelských smluv Detaily   PDF
Tereza Kyselovská
 
Vol 7, No 14 (2016) Přístup orgánů činných v trestním řízení k datům uloženým v cloudu Abstrakt   PDF
Kateřina Hlaváčová, Oliver Chorvát
 
Vol 3, No 6 (2012) Publikace judikatury a její adresáti Abstrakt   PDF
Terezie Smejkalová
 
Vol 3, No 6 (2012) Radim Polčák: Internet a proměny práva Detaily   PDF
Tomáš Hülle
 
Vol 6, No 11 (2015) Recenze knihy Kybernetická kriminalita Detaily   PDF
Miroslav Uřičař
 
Vol 4, No 8 (2013) Right to be forgotten v Kalifornii Detaily   PDF
Eva Fialová
 
Vol 1, No 1 (2010) Richard Susskind: The End of Lawyers? Detaily   PDF
Jaromír Šavelka
 
Vol 5, No 9 (2014) Rozhodné právo pre zmluvné záväzky z medzinárodných licenčných zmlúv na predmety priemyselného vlastníctva pri absencii voľby práva Abstrakt   PDF
Anton Konkol
 
Vol 6, No 11 (2015) Rozhodnutí Ryanair a ochrana databází Detaily   PDF
Jakub Harašta
 
Vol 1, No 2 (2010) Rozhovory s Vladimírem Moravcem (Consulting Company Novasoft) a Martinem Herianem (Newton Technologies) Detaily   PDF
David Povolný
 
Vol 8, No 15 (2017) Rozměry citací v právu a anotační konvence Abstrakt   PDF
Jakub Harašta, Jakub Míšek, Monika Hanych, Pavel Loutocký, Michal Malaník, Jaromír Šavelka, Markéta Štěpáníková, Matěj Myška
 
Vol 2, No 3 (2011) Rozpisy futbalových zápasov a konských dostihov a právna ochrana databáz Abstrakt   PDF
Zuzana Adamová
 
Vol 8, No 16 (2017) Sdílená ekonomika v praxi SDEU a českých soudů Detaily   PDF
David Rotrekl
 
Vol 2, No 3 (2011) Service Level Agreements Abstrakt   PDF
Michaela Šurmanová, Ondřej Knebl
 
Vol 6, No 12 (2015) Service Level Agreements v kontextu softwarových smluv Abstrakt   PDF
Oliver Chorvát
 
Vol 5, No 10 (2014) Schmitt, Michael N. (ed.). Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, xix, 282 s. ISBN 9781107024434. Abstrakt   PDF
Jakub Harašta
 
Vol 3, No 5 (2012) Skryto spoplatňujúce webstránky Detaily   PDF
Martin Husovec
 
Vol 3, No 6 (2012) Slabiny a silné stránky on-line rozhodčího řízení se zaměřením na B2B transakce Abstrakt   PDF
Pavel Loutocký
 
Vol 8, No 15 (2017) Smart contract – revoluce v smluvním právu 21. století? Abstrakt   PDF
Petra Krupičková
 
Vol 5, No 9 (2014) Software jako věc v režimu nového občanského zákoníku Abstrakt   PDF
Jan Tomíšek
 
Vol 4, No 7 (2013) Solární energetika v české judikatuře Detaily   PDF
Robert Kotzian
 
101 - 200 z 249 položek << < 1 2 3 > >>