Detaily autora

Kesselová, Katarína

  • Vol 8, No 16 (2017) - Diskuze
    Výkon práv duševného vlastníctva ako zneužitie dominantného postavenia na trhu – Rozsudok Huawei v ZTE
    Abstrakt  PDF
  • Vol 10, No 19 (2019) - Diskuze
    Cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom v trestných veciach. Visí vo vzduchu európsky Cloud act?
    Abstrakt  PDF