Detaily autora

Andraško, Jozef, Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Slovensko

  • Vol 10, No 20 (2019) - Diskuze
    Bezpečnosť informačných systémov verejnej správy vo svetle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe
    Abstrakt  PDF