Revue pro právo a technologie

 

Vážení čtenáři, oznamujeme, že ke dni 5.10.2022 došlo v rámci redakce k organizačním změnám.

Novým šéfredaktorem časopisu je dosavadní zástupce šéfredaktora, František Kasl, novou zástupkyní šéfredaktora dosavadní hlavní editorka, Anna Blechová.

Redakce upřímně děkuje doc. Matějovi Myškovi za péči a úsilí, které časopisu po dlouhá léta věnoval, a pevně věří, že nadále bude aktivním členem redakční rady. 

Naší snahou bude pokračovat v obsahovém směřování a kvalitě redakční činnosti, které jsou časopisu vlastní. Děkujeme za Vaši důvěru a zájem o obsah, který Vám skrze Revue pro právo a technologie zpřístupňujeme, a budeme zpřístupňovat i nadále!

 

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Roč.13,č.26 (2022)
Revue pro právo a technologie

Obsah

Anotace

Essays

Recenze závěrečných prací