Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 8, No 16 (2017)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuse

Renáta Bačárová   
s. 3-23
František Kasl   
s. 25-41
Katarína Kesselová   
s. 43-63
Jan Scheuer   
s. 65-87
Vladimír Smejkal   
s. 89-112

Anotace

Mezinárodní příslušnost soudů v případě pomluvy právnické osoby na internetu
Tereza Kyselovská   
s. 113-121
ČEZ není povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Helena Pullmannová   
s. 123-135
Sdílená ekonomika v praxi SDEU a českých soudů
David Rotrekl   
s. 137-148
Platformy peer-to-peer jako sdělování veřejnosti
Jan Zibner   
s. 149-159
Přehled aktuální judikatury II/2017
Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Helena Pullmannová, Anna Štefanidesová, Jan Zibner   
s. 161-175

Téma

Monika Hanych, Marek Pivoda   
s. 177-220