Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 10, No 19 (2019)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuze

John Altair Gealfow, Christian May
s. 3-39
Katarína Kesselová
s. 41-68
Štěpán Richter
s. 69-85

Anotace

Přehled aktuální judikatury I/2019
Dominika Galajdová, František Kasl, Ivana Kudláčková, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Tereza Novotná, Jan Svoboda, Jan Zibner, Veronika Žolnerčíková
s. 87-124

Recenze

Ashley, Kevin D. Artificial Intelligence and Legal Analytics
Tereza Novotná
s. 125-133

Téma

Jan Svoboda
s. 135-190