Dynamický biometrický podpis a nařízení GDPR

Vladimír Smejkal

Abstrakt

Nařízení GDPR ve svém čl. 9 upravuje zpracování biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Protože nařízení nahradí dosud platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, byly prezentovány názory, podle kterých nebude možno nadále postupovat v mezích dosavadního stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů o zpracování biometrických údajů, které má velký význam pro systémy používající dynamický biometrický podpis. Příspěvek diskutuje, zda je skutečně namístě měnit dosavadní výkladovou praxi pro tuto specifickou oblast používání biometrických údajů.

Bibliografická citace

SMEJKAL, Vladimír. Dynamický biometrický podpis a nařízení GDPR. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. 89-112. [cit. 2020-03-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8282

Klíčová slova

dynamický biometrický podpis, Nařízení GDPR, zákon o ochraně osobních údajů, identifikace, autentizace, autorizace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

[1] CINKAIS, Roman a Jiří VÁBEK. Důležité otázky při výběru biometrické modality. Přednáška na konferenci SECURITY 2015, 18. února 2015.

[2] Smejkal, Vladimír a Jindřich Kodl. Development trends of electronic authentication. In: Proceedings of the 42nd Annual Conference 2008 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology, Diplomat Hotel Prague, Czech Republic, October 13–16, 2008, s. 1–6, ISBN 978-1-4244-1816-9.

[3] Smejkal, Vladimír a Jindřich Kodl. Assessment of the authenticity of Dynamic Biometric Signature. The results of experiments. In: Proceedings of 48th Annual 2014 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST), 13-16 October 2014, Roma, Italia, s. 45–49, ISBN: 978-1-4799-3530-7.

[4] ABOUELMEHDI, Karim, Abderrahim BENI-HSSANE, Hayat KHALOUFI a Mostafa SAADI. Big data security and privacy in healthcare: A Review. Procedia Computer Science [online]. Elsevier B.V, 2017, 113, 73-80 [cit. 2017-10-13]. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.08.292. ISSN 1877-0509.

[5] SMEJKAL, Vladimír a Jindřich KODL. Strong authentication using dynamic biometric signature. Proceedings of 45th Annual 2011 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST), Barcelona, Španělsko, 18-21 October 2011, s. 340–344.

[6] SMEJKAL, Vladimír a Jindřich KODL. Vícefaktorová autentizace a dynamický biometrický podpis. In: Sborník 16tého ročníku mezinárodní konference Information Security Summit (IS2), 27. – 28. května 2015, Praha: TATE International, s.r.o., s. 107–119, ISBN 978‐80‐86813‐28‐8.

[7] RAK, Roman, MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 664 s. ISBN 978-80-247-2365-5.

[8] DRAHANSKÝ, Martin, Michal DOLEŽEL a Filip ORSÁG. Biometrie. Brno: Computer Press, 2011. 294 s. ISBN 978-80-254-8979-6.

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-5


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Analysis of Biometric Data Under the General Data Protection Regulation
Ján Matejka, Soňa Matochová, Josef Prokeš
Acta Informatica Pragensia  ročník: 8,  číslo: 2,  první strana: 88,  rok: 2019  
https://doi.org/10.18267/j.aip.126

2. The Influence of GDPR on Activities of Social Enterprises
Ondřej Kročil, Richard Pospíšil
Mobile Networks and Applications  rok: 2020  
https://doi.org/10.1007/s11036-020-01513-7Copyright (c) 2017 Vladimír Smejkal

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.