Uspokojení oprávněného prostřednictvím doménového jména

Milan Trávníček

Abstrakt

Článek se zabývá tím, zda lze de lege lata uspokojit peněžitou pohledávku věřitele postižením práva dlužníka k doménovému jménu. Pro ty účely se článek nutně zabývá definováním právní povahy doménového jména, analýzou dotčených právních ustanovení občanského soudního řádu a exekučního řádu. Podrobněji popisuje postup, jakým může být právo k doménovému jménu postiženo. Zabývá se též možností dlužníka bránit se tomuto postupu. V závěrečné části práce se článek věnuje právním specifikům daňové a správní exekuce.

Bibliografická citace

TRÁVNÍČEK, Milan. Uspokojení oprávněného prostřednictvím doménového jména. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 7, s. 112-131. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4373

Klíčová slova

doménové jméno; výkon rozhodnutí; exekuce; exekutor; peněžitá pohledávka; jiné majetkové právo; dražba; postižení práv; sdružení CZ.NIC; daňová exekuce; správní exekuce;

Plný Text: