Identifikace uživatelů a data retention

Matěj Myška

Bibliografická citace

MYŠKA, Matěj. Identifikace uživatelů a data retention. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 5, s. s. 26-27. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4121

Plný Text: