Vybrané aspekty licenční smlouvy v novém občanském zákoníku

Matěj Myška

Abstrakt

Cílém článku je představit a komparovat vybrané právní aspekty licenční smlouvy v kontextu nového občanského zákoníku.

Bibliografická citace

MYŠKA, Matěj. Vybrané aspekty licenční smlouvy v novém občanském zákoníku. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 5, s. 9-11. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4114

Klíčová slova

licenční smlouva, veřejné licence

Plný Text: