Evropská reforma ochrany osobních údajů

Alžběta Krausová

Abstrakt

---

Bibliografická citace

KRAUSOVÁ, Alžběta. Evropská reforma ochrany osobních údajů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 5, s. s. 3-9. [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4113

Plný Text: