Evropská reforma ochrany osobních údajů

Alžběta Krausová

Abstrakt

Cílem tohoto článku je v základních bodech představit a  stručně  zhodnotit  návrh  nového  nařízení  Evropské komise o obecné ochraně údajů. Toto nařízení předsta-vuje  zásadní  změnu  celého  právního  rámce  a  výrazně ovlivní  národní  legislativu  členských  států.  Jednotlivé kapitoly objasní důvody navrhované reformy, nová práva subjektů údajů, katalog povinností správců, nový institut inspektora  ochrany  údajů  a  nakonec  povinnosti  člen-ských  států  a  organizační  strukturu  v  rámci  Evropské unie.

Bibliografická citace

KRAUSOVÁ, Alžběta. Evropská reforma ochrany osobních údajů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2012, č. 5, s. 3-9. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4113

Klíčová slova

osobní údaje, soukromí, nařízení o obecné ochraně údajů, inspektor ochrany údajů

Plný Text: