Je možné žalovať o prevod domény?

Roč.2,č.3(2011)

Abstrakt

České súdy od roku 2003 konštantne judikujú, že povin-nosť  prevodu  doménového  mena  je  možné  v  rámci výroku  rozhodnutia  uložiť  ako  držiteľovi  domény,  tak aj   doménovej   autorite.   Takýto   postup   odôvodňujú výkonom   deliktného   odstraňovacieho   nároku   alebo výkonom   práva   zo   zmluvného   záväzkovoprávneho vzťahu.  Od  roku  2009  prevod  doménového  mena  voči držiteľovi domény umožňujú aj slovenské súdy. Cieľom článku je upozorniť na možné úskalia tejto interpretácie a zároveň otvoriť odbornú diskusiu v radoch čiateľov.

 


Klíčová slova:
Doménové mená; prevod domény; odstraňovací nárok; právo duševného vlastníctva

Stránky:
s. 29–35
Metriky

641

Views

392

PDF views