Lukáš Jansa, Petr Otevřel: Softwarové právo: Praktický průvodce právní problematikou v IT

Matěj Myška

Bibliografická citace

MYŠKA, Matěj. Lukáš Jansa, Petr Otevřel: Softwarové právo: Praktický průvodce právní problematikou v IT. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. 15-16. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4004

Plný Text: