Porovnání informačních systémů ASPI, Beck-online a Codexis z pohledu uživatele

Danuše Spáčilová

Abstrakt

---

Bibliografická citace

SPÁČILOVÁ, Danuše. Porovnání informačních systémů ASPI, Beck-online a Codexis z pohledu uživatele. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 20-21. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3994

Plný Text: