COFOLA 2011: Právo ICT a jeho aktuální otázky ve střední Evropě

Libor Kyncl

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. COFOLA 2011: Právo ICT a jeho aktuální otázky ve střední Evropě. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. 7. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3989

Plný Text: