IP adresa identifikuje místo připojení, nikoli osobu

Libor Kyncl

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. IP adresa identifikuje místo připojení, nikoli osobu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2011, č. 3, s. s. 5-6. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3986

Plný Text: