Přehled aktuální judikatury

Jaromír Šavelka, Matěj Myška

Abstrakt

---

Bibliografická citace

ŠAVELKA, Jaromír a Matěj MYŠKA. Přehled aktuální judikatury. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 14-16. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3984

Plný Text: