Přehled aktuální legislativy

Libor Kyncl

Abstrakt

---

Bibliografická citace

KYNCL, Libor. Přehled aktuální legislativy. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 13. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3982

Plný Text: