Umělá inteligence a právo ve městě Beatles

Jaromír Šavelka

Bibliografická citace

ŠAVELKA, Jaromír. Umělá inteligence a právo ve městě Beatles. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 9-10. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3975

Plný Text: