Geny, ISP a standardizace v kostele

Matěj Myška, Jaromír Šavelka

Bibliografická citace

MYŠKA, Matěj a Jaromír ŠAVELKA. Geny, ISP a standardizace v kostele. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 7-8. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3971

Plný Text: