Nejednoznačnost odkazů k soudním rozhodnutím a možnosti řešení

Jakub Harašta

Abstrakt

Článek je úvahou na téma nejednoznačné citace judikatury. Nejednoznačná citace může v zásadě způsobit dva problémy - problém faktické nedohledatelnosti kvůli použití neurčitého identifikátoru a problém nejednoznačnosti použité verze. Článek prokazuje, že mezi jednotlivými vyjádřeními téhož rozhodnutí je možné najít za pomoci nástrojů jazykové analýzy rozdíly, a na jednoznačné identifikaci verze je tak nutné trvat. Článek dále představuje dva možné přístupy k řešení těchto problémů. Problém s dohledatelností by mohl být vyřešen centralizovaně za pomoci identifikátoru ECLI a naplnění související databáze. Problém s nejednoznačností verze je pak možné řešit decentralizovaně korektní citací, která často jde nad rámec citačních předpisů.

Bibliografická citace

HARAŠTA, Jakub. Nejednoznačnost odkazů k soudním rozhodnutím a možnosti řešení. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2015, č. 11, s. 15. [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3381

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Jakub Harašta

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.