Některé aspekty vybraných poskytovatelů nezávazného online mimosoudního rozhodování

Pavel Loutocký

Abstrakt

Online mimosoudní řešení sporů poskytuje možnost řešit spory rychle, efektivně a s vynaložením minimálních nákladů. Článek na začátku definuje pojem online mimosoudního řešení sporů (online dispute resolution, „ODR“) a charakterizuje jednotlivé způsoby rozhodování sporů. Hlavním cílem tohoto článku je představení některých poskytovatelů nezávazných způsobů online mimosoudního řešení sporů. Každý z uvedených poskytovatelů ODR nabízí jiný model online rozhodování a zaměřuje se na odlišné druhy sporů. Článek prezentuje možnosti poskytované online mimosoudním řešením sporů a jeho přínosy. Na závěr pak budou krátce prezentována některá specifika české právní úpravy související s nezávaznými formami ODR

Bibliografická citace

LOUTOCKÝ, Pavel. Některé aspekty vybraných poskytovatelů nezávazného online mimosoudního rozhodování. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2014, č. 10, s. 71. [cit. 2020-09-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/1955

Klíčová slova

ODR, CyberSettle, eBay, Youstice, eCommerce, nezávazné online rozhodčí řízení

Plný Text:
Copyright (c) 2015 Pavel Loutocký

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.