Programování pro právníky: Právníkův průvodce možnostmi, jak si se znalostí základů programování usnadnit práci a zpříjemnit život

Jan Svoboda

Bibliografická citace

SVOBODA, Jan. Programování pro právníky: Právníkův průvodce možnostmi, jak si se znalostí základů programování usnadnit práci a zpříjemnit život. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2020, č. 21, s. 195-200. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12946

Klíčová slova

Programování; HTML; CSS; JavaSrcipt

Plný Text:
Copyright (c) 2020 Jan Svoboda

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.