Mates, Pavel a kol. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Petra Vydrová

Bibliografická citace

VYDROVÁ, Petra. Mates, Pavel a kol. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2019, č. 20, s. 135-145. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12690

Klíčová slova

ochrana soukromí; ochrana osobnosti; ochrana osobních údajů

Plný Text:
Copyright (c) 2019 Petra Vydrová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.