Automatická klasifikace významových celků v judikatuře

Martin Eliášek, Jakub Kól, Miloš Švaňa

Abstrakt

Příspěvek popisuje experiment se strojovým učením, kdy na minimálním datasetu bylo pomocí kombinace známých algoritmů strojového učení dosaženo relativně vysoké úspěšnosti klasifikace významových celků. Významovými celky se zde rozumí např. hlavička, procesní historie a argumentace stran.

Bibliografická citace

ELIÁŠEK, Martin, KÓL, Jakub a Miloš ŠVAŇA. Automatická klasifikace významových celků v judikatuře. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2020, č. 21, s. 3-20. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12532

Klíčová slova

judikatura, strojové učení, počítačové zpracování přirozeného jazyka

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

[1] AGGARWAL, Charu C. a ChengXiang ZHAI. Mining text data. New York: Springer, 2012. ISBN 978-1-4614-3222-7. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3223-4_1

[2] HAN, Jiawei, Micheline KAMBER a Jian PEI. Data Mining: Concepts and Techniques. Third Edition. Waltham: Elsevier, 2011. ISBN 978-0-12-381479-1.

[3] HARAŠTA, Jakub, Jaromír ŠAVELKA, František KASL a Jakub MÍŠEK. Automatic Segmentation of Czech Court Decisions into Multi-Paragraph Parts. Jusletter IT. Weblaw AG, 2019, roč. 4, 23. Mai 2019, s. 1-10. ISSN 1664-848X. Dostupné z: https://www.muni.cz/en/research/publications/1534440

[4] MIKOLOV, Tomáš, Kai CHEN, Greg CORRADO a Jefrey DEAN. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. CoRR, 2013. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1301.3781

[5] MIKOLOV, Tomáš a Quoc V. LE. Distributed Representations of Sentences and Documents. CoRR, 2014. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1405.4053

[6] RASCHKA, Sebastian. Python Machine Learning. Birmingham: Packt, 2015. ISBN 978-1- 78355-513-0.

https://doi.org/10.5817/RPT2020-1-1


Copyright (c) 2020 Martin Eliášek, Jakub Kól, Miloš Švaňa

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.