Sponzorování časopisu

Vydavatel

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno, ČR
IČ 00216224

Masarykova univerzita

Zdroje podpory

Vydávání časopisu Revue pro právo a technologie bylo a je podporováno následujícími projekty:

Od 1. 6. 2009
CZ.1.07/2.2.00/07.0471
Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií

 
Od 1. 1.2 013
MUNI/A/0864/2012
Právo a technologie
 
Od 1. 1. 2014
MUNI/A/0918/2013
Právo a technologie II
 
Od 1. 1. 2015
MUNI/A/1320/2014
Právo a technologie III

Od 1. 1. 2016
MUNI/A/0974/2015
Právo a technologie IV

Od 1. 1. 2017
MUNI/A/1191/2016
Právo a technologie V 

Od 1. 1. 2018
MUNI/A/1015/2017
Právo a technologie VI

Od 1. 1. 2019
MUNI/A/1006/2018
Právo a technologie VII

Historie časopisu

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.

Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Příspěvky je možno zasílat do 31. 3. do letního čísla (vychází 30. 6.) a do 30. 9. do zimního čísla (vychází 31. 12.).

O tomto publikačním systému

Tento časopis používá Open Journal Systems 2.4.8.0, což je open source software pro správu a publikování časopisů vyvinutý, podporovaný a volně šířený v rámci projektu Public Knowledge Project pod GNU General Public licencí.

OJS ediční a vydavatelský proces