Lidé

Čestný předseda redakční rady

  1. » doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Česká republika