Detaily autora

Michalčáková, Radka

  • Roč. 3, č. 3-4 (2009) - Výzkum
    Vyjadřování lásky v intimních vztazích: Příspěvek ke zkoumání užívaní strategií vztahové údržby v partnerství a manželství.
    Abstrakt