Detaily autora

Horváth, Adam

  • Roč. 6, č. 3-4 (2012) - Teorie
    Prožívání smyslu života a hodnoty studentů humanitních oborů – výsledky první části pilotní studie
    Abstrakt