Redakční rada

Redakční rada 

Redakční rada se hlásí k těm trendům v současné psychoterapii, které podporují výzkum a které přispívají k inspirujícímu dialogu mezi jednotlivými psychoterapeutickými směry. Úkolem redakční rady je budovat autorské, recenzní a komunikační zázemí se členy mezinárodní Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR) a Společnosti pro zkoumání integrace v psychoterapii (SEPI). V časopisu jsou publikovány originální práce, výzkumné studie, přehledové články, diskusní příspěvky, recenze a jiná sdělení relevantní pro psychoterapii. Možnost publikovat mají nejen zkušení autoři a respektované osobnosti české psychoterapeutické scény, ale i začínající autoři a studenti magisterských a doktorských oborů a také zahraniční kolegové.

Výkonná redakce

PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (šéfredaktor)
e-mail: romhyt@gmail.com
tel.: +420 549 497 970

Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.
Mgr. Anna Ward
Mgr. Barbora Petránková
Bc. Patrik Rudolf

Redakční rada

Jakub Hučín – soukromá psychoterapeutická praxe, Praha
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (šéfredaktor) – soukromá praxe Brno, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D. – Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Terapeutické centrum Cetera, Praha
Mgr. Radim Karpíšek – Psychosomatická klinika, Praha
PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.  – Katedra Psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc
Mgr. Bc. Karel Dobroslav Riegel, Ph.D. – Klinika adiktologie, I. Lékařská fakulta UK, Praha
Doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (vedoucí redakční rady) – soukromá praxe Havlíčkův Brod, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. – Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
MUDr. David Skorunka, Ph.D. – Lékařská fakulta UK, Hradec Králové
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. – Psychiatrická klinika FN Brno, Brno
Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (senior editor) – Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno

Mezinárodní poradní sbor

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. – Evangelická teologická fakulta UK, Praha
Doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. – Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu a Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Prof. Louis Castonguay, Ph.D. – The Pennsylvania State University (USA)
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. – Psychologický ústav AV ČR, Brno
PhDr. Petr Goldman – Psychiatrická léčebna, Praha–Bohnice
PhDr. Šárka Gjuričová – Institut rodinné terapie, Praha
PhDr. Martin Hajný, Ph.D. – psychoterapeutická praxe, Praha
Doc. Mgr. Júlia Halamová, Ph.D. – soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe, Institut aplikované psychologie, Fakulta sociálních a ekonomických věd, Komenského univerzita, Bratislava
Doc. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D. – Psychiatrická klinika FN, Trenčín (SK)
MUDr. David Holub, Ph.D. – psychoterapeutická praxe, Praha
MUDr. Vladislav Chvála – Středisko komplexní terapie, Liberec
Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. – Psychiatrická nemocnice, Praha–Bohnice
Mgr. Jiří Kubička – Institut rodinné terapie, Praha
Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. – Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. – Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
PhDr. Martin Mahler – psychoanalytik, Praha
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK, Praha 2
Prof. Pavel Machotka, Ph.D. – University of Santa Cruz, California (USA)
MUDr. Petr Možný – Psychiatrická léčebna, Kroměříž
MUDr. Karel Nešpor, CSc. – Psychiatrická léčebna, Praha–Bohnice
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. – 1. lékařská fakulta UK, Praha
Doc. PhDr. Ivo Plaňava – Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. – Katedra psychologie, Filosofická fakulta UP, Olomouc
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. – Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
Prof. PhDr. Jiří Šípek,CSc., Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha
MUDr. Gabriela Šivicová – Krizové centrum RIAPS, Praha
Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, Ph.D. – Trinity College, Dublin (IRL)
Prof. PhDr. Jan Vymětal – 1. lékařská fakulta UK, Praha