Inzerce

Inzerce na webu časopisu Psychoterapie

Časopis Psychoterapie nabízí umístění inzerce na hlavním panelu webu (umístění a velikost inzerce viz obrázek). Maximální doba vyvěšení inzerce je 3 měsíce. Po uplynutí této doby je možné domluvit se na opakovaném vyvěšení stejné inzerce.

Prosíme, aby zájemci o inzerci na webu zaslali na adresu michal.cevelicek@gmail.com

 • Obrázkový banner (obrázek ve formátu JPG nebo PNG o rozměrech 860x100 px), který bude na webu vyvěšen.
 • Webovou adresu, na kterou bude inzerát odkazovat.
 • Časové rozmezí, ve kterém má být inzerce vyvěšena (DATUM OD - DATUM DO).

Grafické zpracování obrázkového banneru je plně v rukou zadavatele inzerce, redakce časopisu Psychoterapie neposkytuje grafické služby. Ve skutečně nutných případech je možné se na výše uvedené adrese domluvit na zpracování banneru obsahujícího text inzerce bez grafických prvků.

Doporučujeme inzerentům, aby při tvorbě obrázkového banneru zohlednili, že obrázek se při zmenšení rozměrů okna prohlížeče bude zmenšovat také: Text by tedy ideálně neměl zabrat více než tři řádky, aby byl na menších obrazovkách čitelný. Protože obrázek bude při kliknutí odkazovat na zvolenou webovou stránku, na banneru by měly být umístěny jen nejdůležitější informace.

Cena a fakturace

 • Cena za inzerci je 250 Kč/měsíc (bez DPH).
 • Po vzájemném odsouhlasení inzerce budou inzerenti požádáni o údaje, na které jim bude vystavena faktura.


Inzerce v tištěném časopisu Psychoterapie

V tištěném časopisu Psychoterapie (vychází čtvrtletně, nebo třikrát ročně s jedním dvojčíslem v nákladu 600 výtisků) nabízíme následující podmínky pro otištění inzerátů.

A. Inzerce uvnitř čísla

 • celostránkový inzerát: 2200 Kč + DPH 21 %
 • inzerát nevyužívající celou stranu: 1 řádek á 60 Kč + DPH 21 %

B. Inzerce na vnitřní obálce

 • celostránkový inzerát: 2700 Kč + DPH 21 %
 • inzerát nevyužívající celou stranu: 1 řádek á 69 Kč + DPH 21 %
 • POZOR: Inzeráty na vnitřní stranu obálky je nutno objednat s velkým předstihem a předem dohodnout.

Objednávky

 • Objednávky směřujte výhradně elektronicky na adresu: romhyt@gmail.com
 • Uveďte vždy fakturační adresu včetně DIČ
Při opakované inzerci stejného textu v několika číslech po sobě nabízíme pro druhé a další inzerování slevu 40% z běžné ceny inzerce.