Publikační etika

Publikační etika

Časopis Psychoterapie se drží následujících pravidel publikační etiky:

  • Vydavatel a editoři se zaměřují na identifikaci studií, které porušují etiku výzkumu, a vyhýbají se publikování takových studií.
  • Časopis Psychoterapie a jeho editoři nepodporují jakékoliv porušování etiky výzkumu a vědomě nedovolí, aby se takové porušování odehrávalo.
  • Pakliže jsou vydavatel časopisu Psychoterapie nebo jeho editoři upozorněni na to, že mohla být porušena etika výzkumu nebo publikování, takováto podezření prošetří a vyvodí z výsledků šetření přiměřené důsledky.
  • Časopis Psychoterapie a jeho editoři jsou vždy připraveni publikovat opravy, vyjasnění, omluvy a stáhnout publikované texty, u nichž zjistí porušení výzkumné či publikační etiky.

Časopis Psychoterapie podezření na porušení publikační nebo výzkumné etiky prošetřuje následovně:

  • Pakliže jsou vydavatel nebo editor časopisu upozorněni na možnost porušení etiky, například plagiátorství nebo podvržení dat, editor podezření konzultuje s ostatními členy redakční rady a určí, jaké kroky budou podniknuty (například publikace opravy, vyjasnění, omluvy, nebo stažení publikovaného textu). Tyto kroky jsou podniknuty co nejdříve poté, kdy je dosaženo rozhodnutí.