Call for Papers: Psychoanalýza


Vážené kolegyně a kolegové,

posláním časopisu Psychoterapie je nejen napomáhání vědeckému rozvoji a odborné kultivaci oboru psychoterapie, ale i podpora dialogu v široké psychoterapeutické obci a napříč různými oblastmi uplatnění psychoterapie. Proto vychází každý rok alespoň jedno specializované číslo, zaměřené na vybrané téma.

V roce 2022 bychom se rádi zaměřili na téma Psychoanalýza. Potenciální autory chceme podpořit v odvaze a úsilí publikovat texty, které se k tomuto tématu vztahují.

Uvítáme zejména

  • (a) kazuistiky z běžné klinické praxe,
  • (b) výzkumně zaměřené texty
  • (c) texty pojaté jako přehledové studie

Termíny pro odeslání příspěvků

  • Od autorů potřebujeme, aby nám do konce listopadu 2021 odeslali název a abstrakt zamýšleného článku v rozsahu ½ stránky formátu A4 na některý z níže uvedených e-mailů.
  • Po přijetí abstraktu vyzveme autory k odevzdání článku v rozsahu do 18 normostran (více pokyny pro přispěvatele na webových stránkách) do konce ledna 2022 tak, aby mohlo proběhnout anonymní recenzní řízení (2 recenzenti). 
  • Autoři článku budou do 6 týdnů od odevzdání článku seznámeni s posouzením recenzentů (podrobnosti o recenzním řízení naleznete na webových stránkách časopisu). 


Předem děkujeme autorům za jejich ochotu podílet se na tvorbě tematického čísla časopisu Psychoterapie.

Za redakci Psychoterapie

     Editoři čísla

          David Holub (e-mail: holub.mail@gmail.com)

          Jiří Jakubů  (e-mail: jiri.jakubu@cetera.cz

     Šéfredaktor časopisu

          Roman Hytych (e-mail: romhyt@gmail.com)