CALL FOR PAPERS: Postmoderní


Vážené kolegyně a kolegové,

posláním časopisu Psychoterapie je nejen napomáhání vědeckému rozvoji a odborné kultivaci oboru psychoterapie, ale i podpora dialogu v široké psychoterapeutické obci a napříč různými oblastmi uplatnění psychoterapie. Proto vychází každý rok alespoň jedno specializované číslo, zaměřené na vybrané téma.

V roce 2021 bychom se rádi zaměřili na téma Psychoterapeutické přístupy, které se označují jako postmoderní, systemické, dialogické, konstruktivistické či konstrukcionistické.

Do této velké rodiny patří široké spektrum terapeutických směrů od narativní terapie, přes terapii zaměřenou na řešení, kolaborativní praxi, otevřené dialogy a mnohé další směry, které sdílejí podobná teoretická východiska a nabízejí často velmi pestrou paletu jejich využití v praxi. Potenciální autory chceme podpořit v odvaze a úsilí publikovat texty, které se k tomuto tématu vztahují.

Uvítáme zejména

  • (a) kazuistiky z běžné terapeutické praxe,
  • (b) výzkumně zaměřené texty 
  • (c) texty pojaté jako přehledové studie
  • (d) teoretické texty

Termíny pro odeslání příspěvků

  • Od autorů potřebujeme, aby nám do konce května 2021 odeslali název a abstrakt zamýšleného článku v rozsahu ½ stránky formátu A4 na některý z níže uvedených e-mailů. Rádi také zodpovíme případné otázky nebo zkonzultujeme, co bude potřeba.
  • Po přijetí abstraktu vyzveme autory k odevzdání článku v rozsahu do 18 normostran (podrobné pokyny pro přispěvatele na webových stránkách) do 10. září 2021 tak, aby mohlo proběhnout anonymní recenzní řízení (2 recenzenti).
  • Autoři článku budou do 6 týdnů od odevzdání článku seznámeni se zpětnou vazbou recenzentů (podrobnosti o recenzním řízení naleznete na webových stránkách časopisu).


Předem děkujeme autorům za jejich ochotu podílet se na tvorbě tematického čísla časopisu Psychoterapie a těšíme se na pestré příspěvky.

Za redakci Psychoterapie

     Editoři čísla

        Lucie Hornová (e-mail: lucie.hornova@gmail.com)

        Leoš Zatloukal (e-mail: leos.zatloukal@dalet.cz

     Šéfredaktor časopisu

        Roman Hytych (e-mail: romhyt@gmail.com)