CALL FOR PAPERS: Gestalt psychoterapie

Vážené kolegyně a kolegové,

posláním časopisu Psychoterapie je nejen napomáhání vědeckému rozvoji a odborné kultivaci oboru psychoterapie, ale i podpora dialogu v široké psychoterapeutické obci a napříč různými oblastmi uplatnění psychoterapie. Proto vychází každý rok alespoň jedno specializované číslo, zaměřené na vybrané téma. Pro rok 2020 bychom rádi věnovali prostor tématu:

Gestalt psychoterapie v různých kontextech

Potenciální autory chceme podpořit v odvaze a úsilí publikovat texty, které se k tomuto tématu vztahují. Uvítáme:

  • (a) kazuistiky z běžné klinické praxe
  • (b) výzkumně zaměřené texty
  • (c) texty pojaté jako přehledové studie.

Termíny pro odesílání příspěvků

  • do konce listopadu 2019 potřebujeme od autorů název a abstrakt zamýšleného článku v rozsahu ½ stránky formátu A4 (k odeslání názvu a abstraktu do redakce použijte kteroukoliv z níže uvedených e-mailových adres)
  • do konce ledna 2020 budou mít autoři po potvrzení přijetí abstraktu čas na odeslání článku v rozsahu do 18 normostran (podrobnosti o požadovaném formátu článku viz pokyny pro přispěvatele), aby mohlo proběhnout anonymní recenzní řízení dvěma recenzenty
  • do 6 týdnů od odevzdání článku budou autoři článku seznámeni s posouzením recenzentů (podrobnosti o recenzním řízení naleznete na webových stránkách časopisu Psychoterapie)

Předem děkujeme autorům za jejich ochotu podílet se na tvorbě tematického čísla časopisu Psychoterapie.

Za redakci Psychoterapie

     Editor čísla
     Michal Černík (e-mail: cernik@hzs-kvk.cz)

     Šéfredaktor
     Roman Hytych (e-mail: romhyt@gmail.com)