CALL FOR PAPERS: Případové studie

Vážené kolegyně a kolegové,

posláním časopisu Psychoterapie je nejen napomáhání vědeckému rozvoji a odborné kultivaci oboru psychoterapie, ale i podpora dialogu v široké psychoterapeutické obci a napříč různými oblastmi uplatnění psychoterapie. Proto vychází každý rok alespoň jedno specializované číslo, zaměřené na vybrané téma.

Téma: Případové studie

Pro rok 2019 bychom rádi věnovali prostor provádění a publikování případových studií v psychoterapii. Potenciální autory chceme podpořit v odvaze a úsilí publikovat texty, které se k tomuto tématu vztahují. Uvítáme:

(a) kazuistiky z běžné klinické praxe (rozbor případu uchopený z jedné či více teoretických perspektiv)

(b) výzkumně zaměřené případové studie (tj. studie opřené o analýzu dotazníků, nahrávek sezení, ev. dalších relevantních dat)

(c) metodologicky zaměřené texty (zaměřené na to jak provádět, dokumentovat a publikovat případové studie)

Termíny pro odesílání příspěvků

  • do konce října 2018 potřebujeme od autorů název a abstrakt zamýšleného článku v rozsahu ½ stránky formátu A4 (k odeslání názvu a abstraktu do redakce použijte kteroukoliv z níže uvedených e-mailových adres)
  • do konce ledna 2019 budou mít autoři po potvrzení přijetí abstraktu čas na odeslání článku v rozsahu do 18 normostran (podrobnosti o požadovaném formátu článku viz pokyny pro přispěvatele), aby mohlo proběhnout anonymní recenzní řízení dvěma recenzenty
  • do 6 týdnů od odevzdání článku budou autoři článku seznámeni s posouzením recenzentů (podrobnosti o recenzním řízení naleznete na webových stránkách časopisu Psychoterapie)


Předem děkujeme autorům za jejich ochotu podílet se na tvorbě tematického čísla časopisu Psychoterapie.

Za redakci Psychoterapie

Editoři čísla
Tomáš Řiháček (e-mail: tomas.rihacek@gmail.com)
Jan Roubal (e-mail: jan.roubal.cz@gmail.com)

Šéfredaktor
Roman Hytych (e-mail: romhyt@gmail.com)