Zářící oči transpersonální psychologie - o světovém kongresu v New Delhi (leden 2008)

Jan Benda, Michal Horák

Bibliografická citace

Benda, J., & Horák, . M. (2008). Zářící oči transpersonální psychologie - o světovém kongresu v New Delhi (leden 2008). Psychoterapie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9927Copyright (c) 2018 Psychoterapie