Teorie citové vazby v psychoterapii dospělých: Česká republika 2015

Lenka Lacinová

Abstrakt

Přestože se již „otec“ teorie citové vazby John Bowlby vprvním díle své zásadní trilogie odkazuje na práci českých badatelů, dlouhá desetiletí byla jedna znejvýznamnějších vývojových teorií dvacátého století vtuzemském kontextu jak ve výzkumu, tak ve vzdělávání budoucích psychologů, a tím pádem i v psychologicképraxi téměř ignorována. Aktuální situace je při srovnání spočátkem tisíciletí již rozhodně mnohem uspokojivější, byť je však stále očividné, že tuzemská psychologická odborná veřejnost musí a bude muset ještě nějakou dobu popsaný handicap ve všech zmíněných oblastech (vzdělávání, výzkum, praxe) velmi aktivně „dohánět“.

Cílem příspěvku je představit základní možnosti aplikace teorie citové vazby a zní vycházejících empirických výsledků v psychoterapii dospělých a dále pak stručně popsat současný stav dostupných informací včeském prostředí

Bibliografická citace

Lacinová, L. (2015). Teorie citové vazby v psychoterapii dospělých: Česká republika 2015. Psychoterapie, 9(2). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9692

Klíčová slova

Česká republika;psychoterapie dospělých;Teorie citové vazby


Copyright (c) 2018 Psychoterapie