Proces diagnostikování v terapeutickém vztahu

Jan Roubal

Abstrakt

Článek odlišuje používání diagnóz mimo psychoterapeutický vztah od procesu diagnostikování v rámci psychoterapeutického vztahu. Terapeut v souladu s aktuální situací při terapii zaujímá postoj na škále mezi pozorující, diagnostikující pozicí a postojem směřujícím k plnému kontaktu, setkání. Terapeut nemůže vydělit sám sebe z procesu diagnostikování během terapie, spoluvytváří diagnózu, která se stává diagnózou terapeutického vztahu. Zákonitosti tohoto procesu jsou v článku ilustrovány na kazuistice.

Bibliografická citace

Roubal, J. (2013). Proces diagnostikování v terapeutickém vztahu. Psychoterapie, 2(1). Získáno z https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/9625

Klíčová slova

diagnóza;terapeutický vztah;vztahový vzorecCopyright (c) 2018 Psychoterapie